Administrerende direktør Stig Bech i Solon Eiendom ASA og styreleder i Kruse Smith AS, Sissel Leire.

Solon Eiendom kjøper Kruse Smith Eiendom for 608 millioner

Solon Eiendom ASA har inngått en avtale med Kruse Smith AS og flere, vedrørende kjøpet av 100 prosent av aksjene i eiendoms- og boligutviklingsselskapet Kruse Smith Eiendom AS, med samtlige datterselskaper både hel- og deleide.

Det kommer frem i en børsmelding onsdag morgen.

Solon Eiendom overtar med dette cirka 660 boliger i produksjon og en tomtebank på om lag 2.500 tomter.

- Formålet med oppkjøpeter i hovedsak å få tilgang til den kompetanse og tomtebank som ligger i Kruse Smith Eiendon, herunder å utvide Solons geografiske nedslagsfelt, heter det i meldingen.

- Samlet vederlag for transaksjonen er estimert til å utgjøre omtrent 608 millioner kroner, hvorav 167 millioner er oppgjør for intern gjeld i Kruse Smith Eiendom. Partene vil imidlertid foreta en endelig avregning i forbindelse med overtakelsen, heter det i meldingen. Vederlaget er basert på underliggende eiendomsverdier i Kruse Smith Eiendom på omtrent 2.300 millioner kroner. Transaksjonen skal finansieres ved en kombinasjon av egenkapital og gjeld, hvorav selger yter en selgerkreditt for en mindre del av vederlaget.

- Kjøpet av Kruse Smith Eiendom passer godt inn i vår vekstambisjon. Vi har en spennende portefølje i betydelig vekst i Stor-Oslo. Vi har også sett etter muligheter for å videreføre vårt konsept i andre sentralemarkeder. I denne sammenheng er Kruse Smith Eiendom en aktør som allerede jobber etter mye av de kvalitetsprinsipper vi er opptatt av. Selskapet har en tomtebank med svært gode beliggenheter, en jevn produksjon i alle markedene og en stab med høy kompetanse. Virksomheten er kompletterende til vår. I og med at deler av virksomheten ligger utenfor Oslo- regionen har det vært særdeles viktig å kunne få med oss staben som kjenner porteføljene og de lokalemarkedene. I Solon Eiendom har vi alltidvært «hands on» i alle våre prosjekter – slik blir det også videre. Solons grunnfilosofi om å bygge den foretrukne boligen vil bli videreført uendret, sier administrerende direktør i Solon Stig L. Bech.

- Vi er glade for å ha funnet en riktig kjøper til vår eiendomsvirksomhet. Solon Eiendomvil i tillegg til vår portefølje, få glede av hele vår stab av kompetente eiendomsutviklere, sier styreleder Sissel Leire i Kruse Smith AS.

Solon er en av større boligutvikler i Oslo-området. Solon fokuserer på prosjekter i Oslo-regionen (inklusive Akershus, Lier, Drammen og kyststripen i Vestfold/Østfold). Konsernet omfatter også Solon Utvikling. Konsernet har cirka 500 boliger i produksjon og en tomtebank på cirka 4.900 boliger.

Kruse Smith Eiendoom ble etablert som eget selskap i 2012 og har sitt primæremarkedsområde rundt de største byene i Sør-Norge. I dag har selskapet blant annet prosjekter i Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Bergen og Oslo.

For tiden har Kruse Smith Eiendom cirka 660 boliger i produksjon og en tomtebank på cirka 2.500 boliger. Selskapet har også noe næringseiendom. Per 30. juni 2019, hadde selskapet 25 ansatte, lokalisert på hovedkontoret i Stavanger, samt på regionskontorene i Kristiansand og Oslo.

Gjennomføringen av oppkjøpet er betinget av at den godkjennes av Konkurransetilsynet, og er forventet gjennomført kort tid etter at slik godkjennelse foreligger.

Pareto Securities har vært tilrettelegger av oppkjøpet, som er en av de største eiendomstransaksjonene i 2019.

- Det er god industriell logikk i transaksjonen for både kjøperog selger. Kruse Smith vil gjennom transaksjonen rendyrke entreprenørvirksomheten, mens Solon vil få fotfeste og tomtebank i større deler av landet, sier Thomas Fjeld, partner i Pareto Securities.

Advokatfirmaet BAHR AS og Ernst & Young AS har bistått Solon i forbindelse med oppkjøpet.