Illustrasjonsfoto

Solide byggevaretall

Sammenlignet med 2014 viser juni 2015 en økning på 8,0 % (5,3 % korrigert for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer.

Det var to flere salgsdager (22) enn i 2014 (20).

- Med bra salg i juni har vi en akkumulert økning på 2,7 % sammenlignet med 2014 (0,6 % korrigert for prisstigning). Sammenlignet med foregående år (2012 og 2013) ser vi at 1. halvår 2014 som vi sammenligner med var en sterk periode, heter det i en melding fra Byggevareindustriens Forening.

Signalene for juli er noe blandet, men med positiv utvikling for igangsetting av boliger og høy ROT-aktivitet er det en forventning om at 2. halvår 2015 vil bli bedre enn i 2014. 2. halvår 2014 var relativt svak.

Dersom andel omsetning pr. halvår følger mønsteret for foregående år (1. halvår 48% 2. halvår 52 %) vil veksten for

2015 kunne bli opp mot 5 %.