Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste. Foto: Norsk Byggtjeneste

Solid utvikling for NOBB

Bruken av byggenæringens største database for vareinformasjon, NOBB, har vokst kraft i løpet av det siste året.

Den elektroniske produktdatabasen har hatt 16 millioner sideoppslag siden august i fjor. Det er ifølge Norsk Byggtjeneste en vekst på nesten 130 prosent sammenlignet med samme periode året før.

– Det er flere årsaker til dette, men vi ser at vi har betydelig dreining mot direkte oppslag inn mot vår database og at stadig nye brukere kommer på banen, sier  administrende direktør Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste i en pressemelding.

Ifølge Skarholt har de ingen planer om å hvile på laurbærene.

– Vi er i gang med tunge investeringer i databasen med sikte på å legge stadig bedre til rette for fremtidig bruk. En ny løsning mot leverandørene går live i løpet av høsten, og vi har gjort NOBB skybasert for å ha kapasitet og fleksibilitet mot stadig nye brukergrupper, sier Skarholt.