Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult Foto: Johnny Syversen/Norconsult

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult Foto: Johnny Syversen/Norconsult

Solid omsetningsvekst for Norconsult

Norconsult hadde driftsinntekter på omtrent 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal, opp 11,6 prosent fra samme periode i 2021.

Det skriver rådgiverkonsernet i en pressemelding mandag.

Norconsult hadde netto driftsinntekter på 1.497 millioner kroner i tredje kvartal i år, opp fra 1.341 millioner kroner i samme periode i 2021. Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 11,6 prosent. Netto organisk vekst endte på rundt ti prosent, skriver Norconsult.

– Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Norconsult det seneste kvartalet, og vi er godt fornøyde med veksten i kombinasjon med en sterk ordrereserve. Samtidig øker usikkerheten og markedet preges av raskt stigende renter, uvanlig høy inflasjon og store svingninger i energimarkedet, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) endte på 136 millioner kroner i tredje kvartal 2022, mot 141 millioner kroner i tredje kvartal 2021. EBITA-marginen i tredje kvartal endte på 9,1 prosent. Justert for endringer i periodiseringsprinsipper som utgjør cirka 20 millioner i kvartalet, skriver Norconsult at EBITA-marginen er noe bedre enn samme periode i fjor.

I løpet av tredje kvartal kjøpte Norconsult to selskaper, Moldskred AS og Areal og Eiendom AS. Totalt har Norconsult gjort seks oppkjøp i 2022.

– Norconsult har en sterk ordrebok, men samtidig ser vi en økt usikkerhet i markedet. De økte kostnadene i konsernet og ellers i samfunnet gjør at vi følger kostnadsutviklingen tett. Til tross for volatiliteten i markedet er det et fundamentalt behov i samfunnet for Norconsults tjenester. Det vil alltid være høy etterspørsel etter de beste ingeniørene, arkitektene og rådgivere, sier Egil Hogna.

Norconsult har i dag 5.500 medarbeidere fordelt på cirka 130 kontorer hovedsakelig i Norge, Sverige og Danmark.