Bane Nor har tildelt Norconsult rollen som prosjekterende når det skal bygges nytt signalanlegg på Alnabru godsterminal. Foto: Bane Nor
Bane Nor har tildelt Norconsult rollen som prosjekterende når det skal bygges nytt signalanlegg på Alnabru godsterminal. Foto: Bane Nor

Norconsult prosjekterer nytt signalanlegg på Alnabru

På Alnabru godsterminal i Oslo skal det bygges nytt signalanlegg. Bane Nor, som er oppdragsgiver, har tildelt Norconsult rollen som prosjekterende i prosjektet.

Alnabru er Norges største godsterminal og utgjør navet i godslogistikken på Østlandet. Alnabru består i dag flere ulike sikringsanlegg. Det er et akutt behov for fornyelse av disse systemene da disse nærmer seg sin tekniske levealder.

Prosjektets målsetning er å erstatte de systemer som er i bruk i dag med et helhetlig signalanlegg som gir bedre muligheter for fremtidige utvidelser og er bedre tilpasset den teknologien som benyttes på resten av jernbanenettet i Norge. Hovedarbeidet er utrulling av nytt signalanlegg med nye drivmaskiner, signaler, sporavsnitt og veisikringsanlegg. Prosjektet innebefatter også et nytt system for trafikkstyring, skriver Norconsult i en pressemelding.

Oppdraget består av en detaljplan med opsjon på byggeplan, konkurransegrunnlag, oppfølging i byggetid og som-bygget dokumentasjon. Arbeidet er foreløpig planlagt over en periode på rundt 10 år inkludert opsjon.

Norconsult ble for ett år siden innstilt som nummer en på rammeavtale for signal for Bane NOR, og selskapet har styrket fagfeltet ytterligere siden den gang.

– Den solide teoretisk kompetansen, kombinert med variert erfaring fra planleggingsoppdrag og deltagelse på anlegg, gir vårt fagmiljø den nødvendige bredden og erfaringen til å skape gode resultater for kunden, sier direktør for samferdsel i Norconsult, Sigurd Rugsland i meldingen.

Oppdraget om nytt signalanlegg starter opp i august 2022 og detaljplan skal leveres i september 2025. Ferdigstillelse av oppdraget ved utløsing av opsjon er august 2031. Det vil i tillegg til prosjektering av både konvensjonelt sikringsanlegg for signal for anleggsfasene og ERTMS for endelig anlegg, være behov for prosjektering på spor, lavspenning, tele, KL, føringsveier, tekniske rom/bygg, kapasitetsanalyser, anleggsgjennomføring og faseplaner for å nevne noe.

– Det er ekstra hyggelig å vinne siden dette er et langvarig komplekst oppdrag, og det første oppdraget Bane NOR setter ut i rådgivermarkedet for detaljplan som inkluderer ERTMS. Det er også kjempegøy med full uttelling på oppdragsforståelsen hvor vi fikk fremhevet vår kompetanse innen BIM og utarbeidelse av siktmodeller for signal. Dette er mye takket være et svært engasjert team som nå skal i gang, sier tilbudsleder Anja Andreasen, Gruppeleder Bane Signal i Norconsult i meldingen.