- Vi skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur, uttalte statsminister Erna Solberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg ønsker bedre samarbeid mellom staten og storbyområdene

For å møte den kraftige utviklingen i storbyområdene ønsker statsminister Erna Solberg et tettere og bedre samarbeid mellom staten og storbyene.

Solberg vil han en mer klimavennlig byutvikling. Fra talerstolen på NHOs årskonferansen uttalte hun at regjeringen vil arbeide for å utvikle forpliktende utviklingsavtaler mellom staten og storbyområdene

- Dette skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur, uttalte Solberg.

Dette synspunktet ble støttet opp av Frederik Reinfeldt partileder for Nya Moderaterna og tidligere statsminister i Sverige. Han understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom staten og lokale myndigheter til et godt bytutviklingarbeid.

Solberg pekte videre på at de nå er i gang med å utvikle et nytt verktøy som vil sikre bedre partnerskap mellom storbyområdene og staten.

- Fra før av har vi bymiljøavtalene, første avtale vil snart bli etablert. Arealdimensjonen i bymiljøavtalene er et nytt grep i forhold til dagens belønnings­ordninger og avtaler om bypakke. Denne vil nå følges opp med det vi kaller utviklingsavtaler. Utviklingsavtalene skal være forpliktende for alle aktører, sa Solberg.

Hun mener at disse utviklingsavtalene vil sikre en mer koordinert og forutsigbar stat. Målet er at staten kommer med færre innsigelser og at statlige sektorinteresser identifiseres og avklares tidlig.

- Slik kan staten bli en koordinert og forutsigbar partner i utviklingen av fremtidens by- og arbeidsmarkedsregioner. Staten må bidra konstruktivt og legge færre hindringer i veien for effektiv gjennomføring, sa Solberg.

Utviklingsavtaler skal samtidig sikre at kommunene følger opp riktig arealbruk, boligbygging ved kollektivknutepunkt og legger til rette for infrastruktur.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for den videre arbeidet med utviklingsavtaler for arealbruk, boligbygging og infrastruktur i tett samarbeid med Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.