Statsminister Erna Solberg forbereder byggenæringen på at man må tilpasse seg denne situasjonen, og at det vil koste noe mer.

Solberg om nye karanteneregler: - Næringen bør være enda mer bekymret for at smitten ikke er under kontroll

Denne uken ble smittevernreglene i Norge strammet inn, og rammer blant annet utenlandske arbeidstakere. Dette bekymrer aktører i byggenæringen. – Næringen bør være enda mer bekymret for at smitten ikke er under kontroll, sier statsminister Erna Solberg, og forbereder byggenæringen på at man må tilpasse seg denne situasjonen, og at det vil koste noe mer.

Regjeringen har strammet inn karantenereglene fra det som EU kaller for røde land. Arbeidere fra disse områdene vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten som følge av en ny økning i smittetilfeller av koronaviruset. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100.000 over 14 dager. Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak, understreker regjeringen, men her skjerpes også reglene inn med at arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.

BNL-sjef Jon Sandnes frykter for hva konsekvensene kan bli for næringslivet.

– Hvis det er noe som vi alle er på same lag for å lykkes med, er det å bremse spredningen av Covid-19, understreket Sandnes overfor Byggeindustrien tidligere denne uken. Foreningen har gått sammen med Fellesforbundet for å finne løsninger for byggenæringen i den nå tilspissede krisesituasjonen.

Statsminister Erna Solberg sier til Byggeindustrien at man bør være mer bekymret for at smitten ikke er under kontroll.

– Den største faren for byggenæringen, og for alle andre næringsdrivende, er at vi må begynne slik som andre land, med store nedstengninger. Vi har vært veldig åpne på arbeidsplassene selv om vi har hatt et testregime her i Norge. Nå ser vi at smitten øker i en del land vi henter folk fra for å jobbe i Norge, sier Solberg.

Et område som BNL og Fellesforbundet ser på, er blant annet midlertidige arbeidstidsordninger.

– Hvis vi ser på produksjonstallene i bygg og anlegg, har næringen vært usedvanlig flinke til å håndtere smittevern. Dette har man fått til fordi man har hatt gode prosesser. Nå skal partene i arbeidslivet ta ansvar for å se om det er noe vi kan gjøre sammen for å bidra til å holde hjulene i gang. Kanskje kan vi bruke midlertidig arbeidskraft? Vi må se på de virkemidlene vi har for å bruke den arbeidsstokken vi allerede har for å opprettholde produksjonen. Men dette blir i så fall midlertidige ordninger i en krisesituasjon, understreket Sandnes onsdag.

Det kom torsdag frem i E24.no at man ser på en ordning med ti uker arbeid i Norge i strekk.

- Jeg ser at det er oppslag om at ti uker er lenge å jobbe, men jeg tror vi må over på dette i en kort periode. Folk trenger jobbene, og vi må tilpasse oss denne situasjonen. Det vil bli litt høyere kostnader knyttet til dette, men kostnadene ved å stenge ned blir mye større, legger Solberg til.