Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL). Arkivfoto

BNL-sjefen: - Kommunene må bidra til å holde aktiviteten oppe i hele landet

Regjeringen vil bevilge 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren. BNL håper dette gir kommunene nok forutsigbarhet til å bestille og behandle kommunale prosjekter i 2021.

– Det er positivt at kommunene får kompensert for sine merutgifter og tap av inntekter første halvår 2021. Vi forventer at dette også betyr at kommunene kan holde fart i byggeoppdragene, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding torsdag.

Regjeringen varslet på pressekonferanse torsdag at det kommer forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november.

– Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene, men med høy beredskap å unngå smittespredning. Samtidig har ordretilgangen gått ned. BNL har vært svært bekymret for at inntektstapene i kommunesektoren ikke blir kompensert for, slik at oppdragene blir salderingsposter, sier Sandnes.

BNL-sjefen håper at kommunene som nå er sluttfasen med å ferdigstille budsjettene sine for neste år, vil kunne få nødvendig forutsigbarhet for å kunne planlegge 2021 best mulig og holde farten oppe i byggesaksbehandling og byggeaktivitet.

– Vi står fortsatt i en stor og krevende krise i hele landet med fortsatt høy arbeidsledighet. Byggenæringen er en ordrebasert næring hvor kommunene er en viktig bestiller for bedrifter i hele landet. Vi mener at samfunnsøkonomisk lønnsomme og viktige investeringer i bygg og anlegg bør forseres, slike investeringer er svært effektive motkonjunkturtiltak, sier Sandnes.

BNL mener også at næringen vil bidra til å nå samfunnsmål knyttet til miljø og bærekraft.

– BNL har bedt om at investeringene også må være bærekraftige og grønne og at økning av kommunens investeringsmidler med ti prosent hvilket betyr at om lag 3,5 milliarder utover det de allerede bestiller er knyttet til oppdrag for byggenæringen, avslutter Sandnes.

Byggeindustriens sjefredaktør Arve Brekkhus argumenterte også for at byggeaktiviteten i Kommune-Norge måtte sikres i sin lederartikkel onsdag.

«For byggenæringen kan den «nye» nedstengningen være med på å dempe trykket i markedet flere hakk, og føre til at nye prosjekter settes på vent av frykt for hvordan pandemien vil utvikle seg videre. I en tid som dette er det derfor meget viktig at de kommunale prosjektene fortsetter som planlagt, og ikke legges bort eller utsettes», skriver Brekkhus.