Snøhvit-svar sendt ESA

Ifølge kilder som står Byggeindustrien nær kan Snøhvitutbyggingen bli utsatt i ett år.

Byggeindustrien har kontaktet informasjonsleder i Statoil, Terje Kojedal som kan opplyse at dette for ham er helt ukjent. - Prosessen som nå foregår er en sak mellom norske myndigheter og ESA. Vi er i denne situasjonen observatør som blir orientert av norske myndigheter gjennom Finansdepartementet om hva som foregår. Statoil er ingen part i saken og tar ikke del i prosessen. Nrske myndigheter hadde frist til 19. april å gi sine svar på ESAs spørsmål. Basert på disse svarene skal ESA komme med tilbakemelding i løpet av mai måned. Statoil krever en avklaring saken i midten av mai, fordi avtalene som salget av gass endelig skal bekreftes da. Ifølge Dagens Næringsliv har direktør Amund Utne i ESA tidligere sagt at det er umulig å komme med et endelig svar innen den tid. Informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil sier selskapet ikke prøver å få nye utsettelser med sine gasskjøpere, men venter avklaring fra ESA. Hvis vi ikke får en avklaring i midten av mai, må vi vurdere den situasjonen, sier Hetland til Dagens Næringsliv. Planleggingsarbeid fortsetter Alt planleggingsarbeid innen etablerte kontrakter foregår for fullt. Entreprenørene, NCC, Selmer Skanska og Veidekke som har fått intensjonsavtale om byggingen av tomten og tunnelen samt Linde AG i München driver fortsatt planlegging etter den tidsplanen som er lagt opp.