Illustrasjon: Snøhetta/Aesthetica StudioIllustrasjon: Snøhetta/Aesthetica StudioIllustrasjon: Snøhetta/Aesthetica StudioIllustrasjon: Snøhetta/Aesthetica StudioIllustrasjon: Snøhetta/Aesthetica StudioIllustrasjon: Snøhetta/Aesthetica Studio

Snøhetta gjenreiser sjøbad i Arendal

Det tradisjonsrike sjøbadet Knubben i Arendal skal gjenreises. En lokal, ideell prosjektgruppe har sammen med arkitektkontoret Snøhetta skal nå å trylle frem fordums prakt.

- Ideen var først å gjenreise det det gamle sjøbadet slik det var, til glede for byens innbyggere, sier en av initiativtakerne, Are Skindlo i en pressemelding.

Men vi forstod ganske raskt at anlegget ville trenge en kraftig modernisering (i form av konseptutvikling) for at øya skal kunne bli det flerbruksstedet vi ser for oss. Planen er fortsatt at Knubben Sjøbad skal settes tilbake i original stand. Men i tillegg kommer det en utvidelse av øya, hvor det gjøres plass til en scene samt et vakkert amfi. I tillegg skal det etableres innendørs arealer som skal inneholde både en restaurant og et egnet lokale for innendørs konserter og forestillinger, legger han til.

Badehuset Knubben har lange tradisjoner i Arendal. Da det stod ferdig i 1937, ble det raskt et samlingssted for alle som var glade i å svømme og stupe. Stupetårnet kunne ligne en hvit svane der det raget høyt til værs, midt i innseilingen til Arendal. Knubben ble opprinnelig tegnet av den lokale Arendals-arkitekten Ketil Ugland. I dag er det bare rester igjen av det ikoniske bygget. Prosjektgruppen og Snøhetta som står bak de nye planene, har som mål å gjenreise det opprinnelige anlegget, slik at historien til Knubben ivaretas.

- Knubben har potensiale til å bli en arkitektonisk attraksjon i seg selv om vi gjør dette riktig. Derfor er samarbeidet med anerkjente Snøhetta helt essensielt. Vi er trygge på at de forvalter Arendals arv på en god måte slik at dette også kan bli en severdighet og et prosjekt vi alle kan være stolte av, sier Thor Usterud, som skal lede prosjekteringen av anlegget i meldingen.

Forprosjektet, som nå igangsettes, er fullfinansiert av lokale givere og sponsorer. Til selve byggingen håper stiftelsen på offentlige midler. De tror at dette prosjektet er så godt at nasjonale, regionale, private og offentlige aktører vil være med på å realisere nye Knubben. I første omgang har man ingen planer om at Arendal kommune skal bidra med finansiering.

De skriver også at for å realisere prosjektet er de avhengige av å få til en omregulering av området rundt Knubben. Lykkes de med det, og i tillegg får finansieringen på plass, kan det bli byggestart våren 2023.