Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog

Snart åpnes nytt nullutlipps-laboratorium i Trondheim

Torsdag 4. mars åpnes ZEB-laboratoriet i Trondheim.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen, skriver SINTEF i en pressemelding.

Det nye ZEB-laboratoriet er utstyrt med:

  • 1400 sensorer, 130 styrte objekter og 17000 datapunkter
  • 2 tvillingrom, hver med inntil 8 arbeidsplasser, med oppgradert instrumentering og styring
  • Temperatur- og fuktighetsmålere i ulike posisjoner i fasader og tak
  • Styringssystem som kan settes i «forskningsmodus». Det vil si at man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer.

I sin omtale av ZEB-laboratoriet skriver Norges forskningsråd at "laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa." Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Åpningen av ZEB-laboratoriet vil finne sted torsdag 4. mars 2021 kl. 09.00-11.00 på Gløshaugen i Trondheim, med kun få personer til stede fysisk.

Sendingen kan følges direkte her: https://vimeo.com/event/722587/embed/6e4c8c496e