Oslo kommune ønsker flere grønne tak og fasader i byen. Dette bildet er fra åpningen av Nord-Europas største takhage med spiselige vekster på Økern Portal. Foto: Svanhild Blakstad

Oslo kommune ønsker flere grønne tak og fasader i byen. Dette bildet er fra åpningen av Nord-Europas største takhage med spiselige vekster på Økern Portal. Foto: Svanhild Blakstad

Slik vil Oslo kommune gjøre byens tak og fasader grønnere

Mer vegetasjon, overvannshåndtering og energiproduksjon. Oslo kommune har utarbeidet en strategi for grønne tak og fasader, som nylig var på høring. Snart havner den på politikernes bord.