Nordisk lys sett fra Christian Frederiks plass. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFMStasjonshallen får nytt tak og gjenbruker takkonstruksjonene. Illustrasjon: Reiulf Ramstad ArkitekterÅpent rom mellom stasjonshallen og Østbanehallen, med utsikt mot Hovedøya. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter/CFMProsjektledere Ellen Haug og Rune Breivik. Foto: Bane Nor Eiendom

Slik vil Bane Nor utvikle nye Oslo S

Bane Nor Eiendom vil bygge høyt og gjøre klart for mange flere passasjerer på Oslo S.

Fakta

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet i 2014. Nå varsles utvidelse av planområdet med Christian Frederiks plass og arealer på gatenivå under Hotell Opera og Oslo Atrium. Bane Nor Eiendom tar sikte på å sende inn planforslaget til PBE til høsten.

Bane NOR Eiendom planlegger:
- Oppgradert stasjonshall
- Åpne opp mot Østbanen
- Nye innganger både i nord og sør
- Høyhuset Nordisk lys
- Gjøre klart for ny togtunnel under bygget

Nordisk lys er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects.

Øvrige rådgivere: Bollinger + Grohmann Ing., Multiconsult, Norconsult, WSP, Brekke og Strand, Heisrådgiveren og Asplan Viak.

Hver dag reiser 100.000 med tog til og fra Oslo S og antallet reisende øker. Nå skal Norges mest besøkte stasjon få et ansiktsløft.

En del av prosjektet Nye Oslo S er et 36 etasjers høyhus. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbeid med CF Møller Architects og blir kalt Nordisk lys.

– Vi ser for oss at Nordisk lys kan romme både kontorer, hotell og restauranter med en av Oslos flotteste utsikter. I dette bygget kan mellom to og tre tusen mennesker jobbe midt i smørøyet av Oslo og reise miljøvennlig til jobb, sier prosjektlederene Ellen Haug og Rune Breivik i en pressemelding.

På toppen av bygget vil etasjene bli gradvis mindre og ha serveringssteder og utsiktsterrasser tilgjengelig. De to nederste etasjene skal ha stasjonsfunksjoner, som i dag.

Stasjonshallen skal få et arkitektonisk løft med nytt tak.

– Stasjonen vil føles mer åpen med treverk og overlys hvor dagslyset flommer inn. Det blir lettere å finne frem og mer plass til de reisende, heter det i meldingen.

Stasjonshallen får nytt tak og gjenbruker takkonstruksjonene. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter
Stasjonshallen får nytt tak og gjenbruker takkonstruksjonene. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

– Nye Oslo S skal bli et godt sted å være, enten du er på vei til toget, går igjennom stasjonen, tar en kaffekopp med en venn eller jobber med å servere folk på farten. Nye Oslo S skal være en attraktiv og bærekraftig stasjon, som blir en identitetsmarkør for jernbanen, på samme måte som Gardermoen er for luftfarten, sier prosjektlederne.

Når Bane Nor Eiendom bygger om Oslo S, vil stasjonshallen møte Østbanehallen i et stort, åpent rom der gjemte, historiske fasader blir en del av rommet.

Mot nord planlegger Bane Nor Eiendom ny stasjonsinngang på gateplan mot Schweigaards gate. Mot sør vil de lage ny inngang fra Christian Frederiks plass.

Bane Nor Eiendom vil også ta grep på Christian Fredriks plass.

Prosjektledere Ellen Haug og Rune Breivik. Foto: Bane Nor Eiendom
Prosjektledere Ellen Haug og Rune Breivik. Foto: Bane Nor Eiendom

– Christian Frederiks plass er et stort og luftig byrom foran stasjonen og høyhuset, og setter derfor Nordisk lys i en særstilling sammenliknet med andre høyhusprosjekter i Oslo. Også med tanke på at skyggene vil falle over sporområdet og ikke på plasser eller gater, sier prosjektlederne.

– Miljø og bærekraft skal være førende for utviklingen av Nye Oslo S med vekt på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, miljøteknologi og energieffektivisering. Nordisk lys vil miljøsertifiseres og bygges etter strenge miljøkrav. Samtidig vil hele Nye Oslo S, med stasjonsarealer og Nordisk lys, fremme gange, sykkel og kollektivtransport, skriver Bane Nor Eiendom videre.

Under stasjonen og Nordisk lys legger Bane Nor Eiendom til rette for fremtidig utvidelse av ny jernbanetunnel under Oslo.

Bane Nor Eiendom håper å få godkjent planene sine av Oslo kommune og sette i gang bygging i 2025. Da kan Nye Oslo S og Nordisk lys være ferdig i 2029.