Slik blir boligene i Følhusbakken i Kleivane. Illustrasjon: Aaros Arkitekter

Slik skal OBOS få de unge inn på boligmarkedet

OBOS lanserer en ny eiermodell som, ifølge konsernet, skal hjelpe folk med lite egenkapital inn på boligmarkedet.

Det skriver OBOS i en pressemelding mandag.

Når 25 selveierboliger i Følhusbakken i Kleivane i Sandnes legges ut for salg 2. februar, har OBOS satt kravet om egenkapital ned til fem prosent fra det vanlige på 15.

–Vi selger 70 prosent av boligen til kjøperen, og beholder 30 prosent av eierandelen. Kjøperen lånefinansierer 65 prosent av boligen og stiller med fem prosent egenkapital. Deretter forplikter kjøperen seg til å betale ut OBOS gjennom en periode på fem år. Etter denne perioden, er det kjøperen som eier boligen helt og holdent. Derfor har vi kalt modellen «leie-til-eie», uttaler visekonsernsjef Daniel Siraj i OBOS i pressemeldingen.

Tanken er, ifølge det store boligkonsernet, at folk med lite egenkapital blir satt i stand til å kjøpe sin egen bolig. Det er også boplikt de tre første årene, og for å kunne kjøpe bolig i dette prosjektet er det et krav at kjøperne ikke eier bolig fra før.

 – Det er samarbeidet med Sandnes kommune som gjør dette mulig. De har stilt tomt til disposisjon og gitt oss betalingsutsettelse på deler av kjøpesummen Som boligbygger binder vi kapital og tar risiko når vi gjør dette, men dette er et viktig forsøksprosjekt i et område med mange unge på boligjakt, sier Siraj.