Slankere Icopal Norge tjener bedre

Icopal Norge har slanket bort over 800 millioner av omsetningen for å konsentrere seg om kjernevirksomheten tak og beslektede byggevarer. Hestekuren ga resultatoppgang.

Etter omstrukturering med salg av aktivitet som ikke var definert som kjernevirksomhet, falt omsetningen i fjor fra 1,4 milliarder til 595 millioner kroner. Driftsresultatet falt imidlertid med kun 10 millioner til 59,4 millioner, mens resultatet før skatt endte opp med 75,5 millioner mot 66,7 året før som gir en brutto resultatmargin på nærmere 13 prosent. Dermed er den norske virksomheten blitt en enda bedre melkeku for det danske konsernet, og administrerende direktør Lars Næss tror det blir et minst like bra år i år.