Slamkjører siktet for korrupsjon

Mandag ble slamkjører Eilert Støen siktet for korrupsjon. Støens selskap har kjørt slam for vannverks-selskapene på Romerike siden midten av 80-tallet.

Permittert vannverksdirektør Ivar T. Henriksen er fra før siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap. Han har også sluttet i selskapene Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA2 AS. Han er mistenkt for å i betydelig grad ha blandet sammen vannverkene og sin private økonomi. Dessuten er sønnen hans siktet for samme forhold. Sønnen eier via selskapet VA Drill 34 prosent av aksjene i Eilert Støen AS, skriver VG. Støen er nå siktet fordi VA Drill skal ha hatt et oppdrag for Eilert Støen, i forbindelse med deponering av slammet som kommer fra vannverksselskapene. De mener at det har blitt betalt for mye for dette arbeidet, sier Støens advokat Sverre Næss til VG om grunnlaget for siktelsen. Ifølge advokaten skal det være snakk om 120.000 kroner i måneden fra januar til september i år. Støen stiller seg uforstående til siktelsen.