Arkivfoto: Astri Kløvstad/Norsk Skogbruk

Skogsveier og tømmerkaier får budsjettmillioner

73 millioner kroner til skogsveier og tømmerkaier skal bidra til at å få tømmeret ut av skogen og ut på markedet, ifølge regjeringens budsjettforslag.

Regjeringen bruker også 20 millioner kroner på å utbedre flaskehalser langs fylkesveinettet for å gjøre tømmertransporten mer effektiv.

Landbruksdepartementet vil dessuten øke tilskuddet til gjødsling og skogplanting med 4,5 millioner kroner. Dette går under posten klimatiltak i skog, som til sammen utgjør 35 millioner kroner på neste års budsjett.