Tidligere i år var det skogbrann mellom Enningdalen og Kornsjø ved svenskegrensen sør for Halden. Nå er brannfaren stor igjen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere i år var det skogbrann mellom Enningdalen og Kornsjø ved svenskegrensen sør for Halden. Nå er brannfaren stor igjen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skogbrannfare på store deler av Østlandet og Sørlandet

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om lokal skogbrannfare for Østlandet og Sørlandet, unntatt Vest-Agder.

Faren økte torsdag klokken 13 og skal minke fra midnatt natt til 16. august, opplyser varslingstjenesten Varsom.

Den lokale skogbrannfaren gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

– Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, skriver Varsom.