Skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattesjefen: – Desperat jakt på grep mot svart økonomi

Hvis forslaget om større og statlige skattekontorer skrotes, går samfunnet glipp av et viktig grep i kampen mot svart økonomi, mener skattedirektøren.

Et flertall på Stortinget sier nei til regjeringens forslag om å vrake den lokale kemneren og gjøre skatteoppkreving til en utelukkende statlig oppgave.

– Det aller viktigste for meg er at dette er et godt grep for å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Det er jobb nummer én for Skatteetaten fremover, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Han understreker at dagens skatte- og avgiftssystem fungerer bra, men at det jaktes «ganske desperat på de gode grepene for å få bedre bukt med svart økonomi».

– Vi har ikke råd til ikke å bruke de grepene vi har til rådighet når vi skal bekjempe dette i dag, sier han til NTB.

Kjernen i regjeringens forslag er at antallet skatteoppkreverkontorer fra 1. januar neste år skal reduseres fra 288 i dag til 33, og at skatteoppkreving blir en helt og holdent statlig oppgave.

Men Holte mener endringene vil gi mer ressurser, større kompetansemiljøer og bedre kobling med tredjepartnere, som politi og arbeidstilsyn, i kampen mot svart økonomi.

Forslaget vil også kunne styrke arbeidsgiverkontrollen, ifølge skattedirektøren, som viser til at 82 norske kommuner i fjor gjennomførte færre enn fem slike kontroller.

Også økt mulighet for likebehandling, som Riksrevisjonen har argumentert for, et enklere system for forbrukerne og potensialet for å spare penger, er argumenter Holte for forslaget, sier Holte.

– En stor kommunereform er på trappene. Målsettingen til Venstre er å tilføre kommunene flere oppgaver, ikke færre, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

Han stiller spørsmål ved om staten virkelig kan være en mer effektiv skatteinnkrever enn kommunale kemnere, som har en innkrevingsrate på 99,8 prosent.

Arbeiderpartiet mener regjeringens forslag innebærer en storstilt sentralisering og peker på at selve omstillingen bare i år vil koste 60 millioner kroner.

– Vi kommer til å fremme et forslag i forbindelse med oppgavemeldingen om at skatteoppkrevingen fortsatt skal ligge hos kommunene, sier kommunalpolitisk talskvinne Helga Pedersen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at dette er en sak som fortsatt vurderes. Det er veldig positivt om reformen skulle bli realisert, sier Holte.

Dagens struktur, med kemner i det store flertallet av norske kommuner, skriver seg flere tiår tilbake i tid.

– Jeg er ikke enig i argumentene om nærhet og lokal tilknytning som brukes for å forsvare dagens struktur. Revisorforeningen er blant dem som sier nærhet ikke er viktig i denne sammenhengen lenger, sier han, igjen med henvisning til kampen mot svart økonomi.

Skatteetaten har beregnet at reformen vil kunne medføre 489 færre årsverk og et innsparingspotensial på 360 millioner kroner.