Skattedirektør Nina Schanke Funnemark frykter mer skattekriminalitet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark frykter mer skattekriminalitet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skatteetaten frykter mer svindel etter pandemien

Kriminelle som bruker digitale automatiserte løsninger og utnytter tilskuddsordninger, er en skattesvindelform som kan øke framover, advarer Skatteetaten.

Samtidig som samfunnet åpner igjen etter pandemien, har Skatteetaten presentert listen over hvilke typer skattesvindel de venter å se mer av framover.

– Trusselvurderingen indikerer at gjenåpningen av Norge kan medføre økt risiko for skatte- og avgiftskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Etaten tror det blir mer skattekriminalitet mellom land og bruk av digitale løsninger. Det gjelder for eksempel at kriminelle bruker andres BankID. I tillegg fryktes juks med støtte, velferdsordninger og bruk av betalingsutsettelse før man deretter går konkurs.

– Profesjonelle tilretteleggere som advokater, regnskapsførere eller andre med roller innen finans har sannsynligvis lagt til rette og hjulpet kriminelle aktører ved bedrageri av tilskuddsordninger. I tiden fremover vil de samme tilretteleggerne bidra med å skjule midler eller reelt eierskap ved konkurs, sier skattedirektøren.

Skatteetaten venter også å se mer arbeidslivskriminalitet og utnytting av arbeidere fra lavinntektsland.