– Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte fossil energi så langt vi kan, sier Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge. Arkivfoto: Stefan Offergaard

– Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte fossil energi så langt vi kan, sier Stein Ivar Hellestad, konsernsjef i Skanska Norge. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Skanskasjefen skuffet over mangelfull satsing på energieffektivisering

– Regjeringen følger ikke opp energikommisjonen og det er både skuffende og uforståelig, sier Skanskasjef Stein Ivar Hellestad i en melding til Byggeindustrien.

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024, og det var her mange som forventet en satsing på energieffektivisering etter at Energikommisjonen la fram sin innstilling 1. februar i år.

– Vi trenger mer fornybar energi for å erstatte fossil energi så langt vi kan. Sammen med Sintef og EBA la vi fram en rapport under Arendalsuka som dokumenterte potensiale for energieffektivisering i bygningsmassen. Våre undersøkelser og historiske fakta viser også at det trengs en kraftig satsing i form av økonomiske incentiver for å realisere dette potensialet. I statsbudsjettet kommer bare 180 millioner kroner til Enova. Det er skuffende og rett og slett uforståelig med tanke på alvoret i klimakrisen, sier Hellestad.

Regjeringen fortsetter satsing på havvind og legger til rette raskere konsesjonsbehandling på vindkraft på land. I meldingen kommer det frem a Hellestad mener det er riktig og viktig med satsing på både vindkraft og vannkraft. Han peker også på at fjerningen av høyprisbidraget på vannkraftprosjekter, vil gjøre flere vannkraftprosjekter mer lønnsomme. Men han er alvorlig bekymret for at det tar for lang tid før dette fører til mer fornybar kraft i nettet. Han peker også på at energieffektivisering gir mer strøm raskere, enn mange av de nye vind- og vannkraftprosjekter, der også en del av dem er kontroversielle.

– Det er svært få vind og vannkraftprosjekter som vil gi mer fornybar kraft før 2030. Det er viktig med ressurser til konsesjonsbehandling, men det kommer likevel til å ta tid. Derfor er det så viktig å frigjøre den energien vi kan fra bygningsmassen. Det vil også føre til mindre behov for utbygging av lokalt nett. Jeg vil oppfordre så sterkt jeg kan SV til å prioritere en kraftig satsing på energieffektivisering i forhandlingene om neste års statsbudsjett, sier Hellestad videre.

Skanska peker også på at ekstremværet som ødela for milliarder av kroner på seinsommeren dessverre bare er et varsel på hva vi har i vente.

– Derfor må vi både planlegge og gjennomføre prosjekter slik at de i enda større grad klarer å stå imot slike uvær som Hans. som samfunn må vi i langt større grad prioritere tiltak og ressurser til klimatilpasning, mener Hellestad.

– Vi må bli flinkere til å forebygge og forhindre flom, ras og erosjon. Vi vet at ras vil komme til å forekomme steder hvor vi tidligere ikke har opplevd ras, men vi vet også mye om steder som gjentatte ganger blir utsatt for flom. Her må samfunnet prioritere tiltak og ressurser slik at det ikke skjer igjen. Det gjelder nye prosjekter og det gjelder vedlikehold av eksisterende vei og banestrekninger. Men her har ikke Regjeringen prioritert ressurser i statsbudsjettet og det håper jeg kommer på plass når budsjettet skal endelig vedtas, sier han.