Tårnkvartalet på Fornebu består av en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek. Her skal det også bygges idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter. Illustrasjon: Bærum kommune

Tårnkvartalet på Fornebu består av en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek. Her skal det også bygges idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter. Illustrasjon: Bærum kommune

Skanska signerte samspillskontrakt for Tårnkvartalet på Fornebu

Skanska har signert samspillskontrakt med Bærum kommune for Tårnkvartalet ved Flytårnet på Fornebu.

Prosjektet består av en 10-parallell ungdomsskole og et folkebibliotek. Her skal det også bygges idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter.

Prosjektet har svært høye klima- og miljøambisjoner med mål om å kutte utslippene med femti prosent sammenlignet med dagens praksis, ifølge en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med at Bærum kommune viser oss tillit og har valgt oss som samspillsentreprenør for Tårnkvartalet. Gjennom flere prosjekter har vi vist at vi besitter kompetansen som kreves for å lykkes med å bygge store, komplekse prosjekter med høye klima- og miljøambisjoner. Det er også flott at vi får muligheten til å fortsette arbeidet vårt med å utvikle Fornebu til å bli en moderne og klimaambisiøs bydel, hvor det er trygt og godt å bo, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for byggvirksomheten til Skanska.

Fornebu er under utvikling og vokser til å bli en ny bydel i Bærum. Kommunen ønsker å legge til rette for bygg og utearealer som er tilgjengelige og inkluderende, som bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag, heter det i meldingen.

– Vi ser frem til i felleskap å finne bærekraftige løsninger for Tårnkvartalet som bidrar til gode tjenester for innbyggere og møter nullutslippsambisjonene for Fornebu, sier Torge Railo, direktør for Bymiljø og eiendom i Bærum kommune.

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, og konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen, signerte samspillskontrakten om Tårnkartalet på Fornebu.
Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, og konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen, signerte samspillskontrakten om Tårnkartalet på Fornebu.

Ett av hovedmålene i kommunens klimastrategi er at Fornebu skal etableres som nullutslippsområde innen 2027.

Tårnkvartalet har en ambisjon om å bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt og er utpekt som et pilotprosjekt i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer, også kjent som FME ZEN.

– Vi ønsker oss ambisiøse byggherrer som ønsker å være med på å løse klimakrisen. Gjennom dette prosjektet får vi både bidratt til å kutte utslipp og redusere klimafotavtrykket til kommunen, samtidig som vi gir befolkningen på Fornebu enda bedre tilbud og tjenester, sier regiondirektør i Skanska, Terje Nyborg Olsen.

Prosjektet består av 18.800 kvadratmeter med ny bygningsmasse fordelt på flere bygg. Samspillsfasen starter umiddelbart og forventes å vare i omtrent ett år. Hvis alt går etter planen, settes spaden i jorden sommeren 2024, mens byggene er klare til å tas i bruk høsten 2027.