Steinar Myhre, konserndirektør anlegg i Skanska, og Anna Maria Aursund, direktør for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, signerte kontrakten for bygging av tunnelen. Foto: Skanska
Steinar Myhre, konserndirektør anlegg i Skanska, og Anna Maria Aursund, direktør for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, signerte kontrakten for bygging av tunnelen. Foto: Skanska

Skanska signerte ny milliardkontrakt med VAV

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har signert kontrakt med Skanska om boring av 19 kilometer tunnel i prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Tunnelen skal hovedsakelig drives med hundre prosent elektriske tunnelboremaskiner. Prosjektet er Norges største vannforsyningsprosjekt. Kontrakten har en kontraktsum på 3,362 milliarder kroner uten merverdiavgift, skriver Skanska i en pressemelding.

Konkurransen om å bygge råvannstunnelen har pågått lenge, og Byggeindustrien har ved flere anledninger skrevet om at kontraktstildelingen for råvannstunnelen er blitt utsatt.

Prisøkning

Det var totalt seks selskaper som deltok i konkurransen. To selskaper ble avvist; Gülemark Agir samt arbeidsfellesskapet PNC Norge/Porr Bau.

Foruten Skanska Norge var det Marti Tunnel, arbeidsfellesskapet Implenia Norge/Hochtief og JV AF Ghella ANS, som består av AF Gruppen og Ghella, som ble evaluert.

Den opprinnelige planen til kommunen og NVO-prosjektet var å tildele tunnelkontrakten i midten av desember, men dette ble skjøvet på flere ganger på grunn av at prisen på tilbudene var langt høyere enn VAV hadde anslått. Mens VAV anslo en kostnad på rundt 1,9 milliarder kroner, ligger de nye kalkylene på dette delprosjektet nær 3,4 milliarder.

– I evalueringen av tilbudene har vi lagt vekt på pris, kvalitet og miljø, og Skanska scoret best på samtlige kriterier. Vi er fornøyde med at Skanska har satt seg godt inn i oppdraget og stiller med en solid organisasjon, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund i meldingen.

Som kjent ble det i mai klart at hele Vann- og avløpsetatens gigantprosjekt ble over fem milliarder dyrere enn planlagt. Byrådet vedtok onsdag at kostnadsrammen ble økt til 17,7 milliarder kroner for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Miljøkrav

– Anleggsbransjen står i dag for store klimagassutslipp, og Oslo kommune har strenge miljøkrav til sine prosjekter. Derfor er det positivt at tunnelen fra Holsfjorden til Huseby skal drives hundre prosent elektrisk, sier Aursund.

Tunnelen på 19 ilomeeter skal drives ved hjelp av to helelektriske tunnelboremaskiner på 5,2 meter i diameter. Massene skal fraktes ut på elektriske transportbånd, og det skal brukes elektriske lokomotiver i tunnelen. Den første tunnelboremaskinen er planlagt å starte boringen sent i 2022.

– Det er en stor glede å endelig kunne få signere kontrakten vi har ventet- og håpet på lenge. Vi ser frem til å bruke vår erfaring fra tidligere TBM-prosjekt, og vår spisskompetanse på tunneldriving og grønn anleggsvirksomhet, i dette spennende og samfunnsviktige prosjektet. Vi vil gi honnør til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som har stilt ambisiøse krav til ivaretakelse av klima og miljø, med fokus på utslippsfrie maskiner, transport, og tiltak for å minimere CO2-utslipp i produksjonsfasen, sier konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska, Steinar Myhre i meldingen.

I tillegg til de definerte miljøkravene i prosjektet, har Skanska valgt å tilby CEEQUAL-sertifisering - en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen.