Etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Dette sier VAV om Skanska-tildelingen og veien videre for Oslos vannprosjekt

Fredag ettermiddag kom nyheten om at Skanska er innstilt til råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby. Vann- og avløpsetaten sier prosjektet går som planlagt.

Overskridelsene i vannprosjektet i hovedstaden og den påfølgende mistillitssaken mot ansvarlig byråd Lan Marie Berg har dominert det nasjonale nyhetsbildet de siste dagene.

De politiske konsekvensene av milliardsprekken har vært store etter at byrådet gikk av. Samtidig godtok bystyret den økte kostnadsrammen i prosjektet på 17,7 milliarder. Det er en økning på 5,2 milliarder kroner fra den opprinnelige rammen.

– Etter at bystyret vedtok økt kostnadsramme for prosjektet forbereder vi signering av kontrakten for råvannstunnelen. Vi forventer at dette vil skje tidlig i juli, skriver vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund i en e-post til Byggeindustrien.

– Hvordan har byrådets avgang etter overskridelsene påvirket prosjektet og Vann- og avløpsetaten?

– Prosjektet går som planlagt. Som fagetat er vår oppgave å oppfylle bestillingen fra byråden om en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028, svarer Aursund.

– Vil den prosessen dere har vært gjennom nå føre til endringer i prosjektet og kontraktstrategi for kommende entrepriser?

– Kontraktstrategien i prosjektet har vært vurdert og vurderes løpende med utgangspunkt i blant annet tilbakemeldinger fra markedet. Holte Consulting har kommet med noen anbefalinger som vi vil ta med oss videre i våre vurderinger, skriver Aursund.

Vann- og avløpsetaten har i likhet med råvannstunnelen anbefalt å drive en rentvannstunnel med tunnelboremaskin (TBM) fra Stubberud til Huseby på cirka 11 kilometer.

Byggeindustrien har spurt om dette valget er de vil se på på nytt etter å ha sett markedsresponsen på råvannstunnelen.

– Estimatene for Stamnettprosjektet er revidert etter de innkomne prisene på både E8 og E5. Det er sjekket om prisstigningen på både konvensjonell sprengning og tunnelboring har betydning for metodevalget. Det har den ikke. Tunnelboring på denne strekningen er fremdeles den sikreste, billigste, raskeste, mest miljøvennlige og beste kvalitetsmessige drivemetoden og vil bli lagt til grunn, svarer Aursund.