Fire store tunnelboremaskiner boret Blixtunnelen på Follobanen. Nå skal tunnelboremaskiner drive en 19 kilometer lang råvannstunnel mellom Holsfjorden og Oslo. En ny kostnadskalkyle etter at tilbudene kom inn viser at det vil koste 3,4 milliarder kroner, ikke 1,9 som kommunen anslo for ett år siden. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Fire store tunnelboremaskiner boret Blixtunnelen på Follobanen. Nå skal tunnelboremaskiner drive en 19 kilometer lang råvannstunnel mellom Holsfjorden og Oslo. En ny kostnadskalkyle etter at tilbudene kom inn viser at det vil koste 3,4 milliarder kroner, ikke 1,9 som kommunen anslo for ett år siden. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Samme TBM-produsent i samtlige entreprenørtilbud på Oslos vannprosjekt

I kvalitetssikringsrapporten for Ny vannforsyning Oslo kommer det frem at alle de seks entreprenørtilbudene på råvannstunnelen har samme TBM-produsent. «For TBM-leverandøren må dette antas å ha vært en gunstig situasjon».