Holsfjorden er hovedstadens skal bli hovedstadens nye vannkilde. Arkivfoto: Trond Joelson

Holsfjorden er hovedstadens skal bli hovedstadens nye vannkilde. Arkivfoto: Trond Joelson

Milliardsprekken i Oslo: Vann- og avløpsetaten kritiseres for ensidig spor i valg av drivemetode

Advokat og ekspert i entrepriserett, Jørgen Aardalsbakke, kritiserer Vann- og avløpsetaten (VAV) for å ha hatt et ensidig spor i valg av drivemetode for råvannstunnelen. Han mener kommunen var forpliktet til å hente inn bedre og mer nyansert beslutningsgrunnlag da ekspertvurderingene sprikte. Oslo kommune avviser kritikken og sier vurderingene har vært særdeles grundige.