Ill. Nordic — Office of Architecture

Skanska signerte kontrakt for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus til en halv milliard

Nå starter arbeidet med nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand og i 2023 flytter klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF inn i nye lokaler. Onsdag signerte Helse Sør-Øst RHF kontrakten med Skanska Norge AS for utbyggingen. 

Øvrige samspillspartnere:

Nordic — Office of Architecture
Rambøll,
Norconsult,
Skanska Teknikk
Multiconsult
One Co
Egeland Rør
Agder Ventilasjon
TT Anlegg
Norlock

Kontrakten har en verdi på 530 millioner kroner.

- Selv om mange ressurser brukes i arbeidet med koronaviruset, har vi et ansvar for at ikke alt annet stopper opp. Det er viktig for pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus at vi kommer i gang med bygging nå. Helse Sør-Øst er en viktig samfunnsaktør og byggingen bidrar til å opprettholde aktiviteten i økonomien og sørger for arbeidsplasser både for dem som er direkte involvert og for dem som leverer varer og tjenester til prosjektet, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 30. april forprosjektrapporten for nybygg psykisk helse i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

- Det har vært en meget vellykket samspillsfase, preget av åpenhet, tillit og prosjektets felles mål i sentrum. Nå ser vi frem til å anvende vår solide kompetanse og erfaring på bygging av helse- og sykehusbygg, når vi sammen skal realisere dette viktige prosjektet for regionen, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen i meldingen.

I forprosjektrapporten er det lagt til grunn at byggingen starter allerede i mai 2020, med overlevering av bygget i april 2023 og prøvedrift fram til januar 2024.

Bygget skal romme de sju enhetene som i dag er i psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand, i tillegg til ungdomsklinikken i avdeling for barn og unges psykiske helse som i dag er lokalisert i Arendal. Det skal være en kapasitet på 80 senger i det nye bygget, og arealer til polikliniske tilbud.

- Det er svært gledelig at vi har kommet til denne milepælen. Vi får et bygg som legger til rette for en framtidsrettet behandling, i omgivelser som innbyr til åpenhet og nedbygging av tabuer. Byggets utforming åpner for aktivitet og kontakt med vakker natur, og står i kontrast til dagens utdaterte arealer for behandling innenfor psykisk helse, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen.

-Sykehusbygg HF har opparbeidet seg både kompetanse og dybdekunnskap på psykiatribygg i løpet av de siste årene, noe som nå kommer dette prosjektet til gode. Sammen med Skanska har vi brukt tiden i forprosjektfasen godt, og utarbeidet et solid grunnlag for neste fase. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen.