Parallell. Illustrasjon: Rift

Skanska satser stort på Løren

Skanska investerer 566 millioner kroner i det 19.500 kvadratmeter store kontorprosjektet Parallell på Løren i Oslo.

Prosjektet får miljøsertifiseringen BREEAM NOR Excellent og skal stå ferdig våren 2020.

Løren er Oslos største utbyggingsområde, mindre enn tre kilometer fra sentrum. Her utvikles og byges nye boliger, kontorer, grønne områder og kommersielle områder. Området ligger nær Ring 3 og er også lett tilgjengelig med offentlig transport, til fots og på sykkel.
I tillegg til å bli sertifisert som et BREEAM-bygg, er Parallell også utviklet med Skanskas patenterte kjølingssystem Deep Green Cooling. Samtidig har Skanska også til hensikt å WELL-sertifisere bygningen. WELL er basert på medisinsk og vitenskapelig forskning og er basert på hvordan det byggede miljøet påvirker mennesker og kombinerer beste praksis innen design og konstruksjon.

- Vi gleder oss til å sette i gang med dette prosjektet. Etterspørselen av effektive og smarte kontorlokaler øker, og med vår kompetanse i Skanska som både utvikler, byggherre og entreprenør sikrer vi et sikkert, miljøsmart og brukervennlig kontorbygg, forteller Direktør i Skanska Commercial Development Norway, Bjørn Mattsson i en pressemelding.

Byggingen av kontorbygget starter umiddelbart, og skal ferdigstilles våren 2020. Byggekontrakten har en verdi på 418 millioner kroner og vil inngå i Skanska Norges første ordrekvartal i 2018.

- Vi ser fram til å komme i gang med byggingen. I dette prosjektet har vi som entreprenør bidratt med kompetanse og erfaring allerede i utviklingsfasen. Dette skaper bedre og kostnadseffektive løsninger. Her skal vi levere et kontorbygg av svært høy kvalitet med et godt innemiljø for fremtidige leietakere, sier konserndirektør for byggevirksomheten i Skanska Norge, Camilla Krogh.