Vedlagte illustrasjon viser krysset under Kvitsøy på Rogfastforbindelsen. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Skanska og Marti avvist i Rogfast-konkurranse - kun ett tilbud vurderes

Kun én av tre prekvalifiserte entreprenører, arbeidsfellesskapet Implenia Norge / Stangeland Maskin, har gått videre i konkurransen om den store og kompliserte Kvitsøy-entreprisen på Rogfast.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Skanska og Marti var også prekvalifisert til kontrakten, men fungerende regionvegsjef Tone Oppedal sier til Byggeindustrien at de ble avvist på grunn av vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget når det gjaldt byggetid og utførelsesmetode.

Et arbeidsfellesskap bestående av Implenia Norge og Stangeland Maskin er eneste entreprenør som har levert et godkjent tilbud i konkurransen, og Oppedal forteller at dette også må kontrollregnes, da det er vesentlig høyere enn forventet sum.

Da kontrakten ble lyst ut i 2018 anslo Vegvesenet en totalsum på mellom tre og tre og en halv milliard kroner for Kvitsøy-entreprisen.

– Tilbudet ligger vel én milliard over forventet pris, og vi må nå bruke litt tid på å gjøre en samlet vurdering av tilbudet opp mot totalkostnadene for Rogfast, sier Oppedal.

Kvitsøy-entreprisen er beskrevet som den teknisk mest utfordrende av de tre Rogfast-kontraktene som lyses ut. Det skal sprenges 20,6 kilometer tunnel, det skal bygges 4,5 kilometer vei og fem nye bruer på Kvitsøy, og i tillegg skal det sprenges to ventilasjonssjakter med en diameter på ti meter 250 meter ned til begge tunnelløpene under Kvitsøy. Tunnelen som skal bygges utgjør den midterste tredjedelen av hovedtunnelen i Rogfastforbindelsen.

Oppedal sier det ennå er for tidlig å si noe om Vegvesenet vil lyse ut kontrakten på nytt. Om Vegvesenet vil vurdere å dele opp kontrakten ved en eventuell ny utlysning, vil hun ikke spekulere i.

– Hvis dette ender med at vi lyser ut kontrakten på nytt, må vi også ta en vurdering av kontraktstrategien, men det blir kun spekulasjoner på dette tidspunkt, sier hun.