Vedlagte illustrasjon viser krysset under Kvitsøy i Rogfast. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Norconsult-rapport avslører dårlig fjell for Rogfast

Geolograpporten for Rogfast viser at tunnelen må drives gjennom partier som defineres som «eksepsjonelt dårlig bergmasse».

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider torsdag.

E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske veitunnel på omtrent 27 kilometer.

I geologirapporten, som er utarbeidet av Norconsult, pekes det på en rekke svakhetssoner og sprekkesoner. Når disse skal forseres, venter man «meget utfordrende forhold for tunneldriving», spesielt når det gjelder vanntetting og sikring av bergstabilitet, skriver Aftenbladet.

Dette skyldes stedvis vanskelige grunnforhold og noen partier med bergmasse klasse G, den dårligste på skalaen, definert som «eksepsjonelt dårlig bergmasse, stort sett løsmasse».

Dette er påvist i området ved Krågøy og Hestholmen, øst for Kvitsøy.

«Det må forventes høy permeabilitet (gjennomtrengelighet, red anm) i disse sonene. En kan i verste fall måtte håndtere meget permeabelt (gjennomtrengelig) materiale med direkte vanntilførsel fra havbunn og over 300 meter vanntrykk», heter det i rapporten.

For Rogfast skal det være identifisert 62 svakhetssoner som krysser tunnelløpet.

– Geologirapporten ligger der tilgjengelig. Jeg vil ikke si noe om hvor realistisk den er. Det som er viktig for oss er å understreke overfor eventuelle anbydere at de kan støte på vanskeligheter og at de tar de forholdsregler som er nødvendige. Rent teknisk er det mulig å løse alle de utfordringer som er, til og med løsmasser, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Det er satt av en ramme på totalt 17,3 milliarder 2018-kroner for Rogfast-utbyggingen.