Prosjektillustrasjon Ny Vannforsyning Oslo.
Prosjektillustrasjon Ny Vannforsyning Oslo

.

Skanska Norge innstilt til råvannstunnelen på Oslos vannprosjekt

Fredag ettermiddag ble det klart at Skanska Norge er innstilt til drivingen av råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby i utbyggingen av Ny vannforsyning Oslo (NVO).

Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge AS. Foto: Skanska
Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge AS. Foto: Skanska

Utbyggingen skal gjennomføres ved bruk av TBM, og tunnelen har en lengde på totalt 19 kilometer.

Kontraktsignering vil etter planen skje etter karensperioden tidlig i juli.

– Vi er svært godt fornøyde med å være innstilt til denne viktige kontrakten. Prosjektet er av stor samfunnsmessig betydning for hele hovedstadens befolkning, og vi ser frem til å komme i gang med jobben, sier konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska Norge, Steinar Myhre.

Skanska ønsker ikke å kommentere innstillingen ytterligere, før en eventuell kontraktssignering etter karensperioden.

Disse ble evaulert

Konkurransen om å bygge råvannstunnelen har pågått lenge, og Byggeindustrien har ved flere anledninger skrevet om at kontraktstildelingen for råvannstunnelen er blitt utsatt.

Det var totalt seks selskaper som deltok i konkurransen. To selskaper ble avvist; Gülemark Agir samt arbeidsfellesskapet PNC Norge/Porr Bau.

Foruten Skanska Norge var det Marti Tunnel, arbeidsfellesskapet Implenia Norge/Hochtief og JV AF Ghella ANS, som består av AF Gruppen og Ghella, som ble evaluert.

Langvarig prosess

Milliardkontrakten ble lyst ut i juni 2020, og anbudsåpningen skulle opprinnelig vært 2. november i fjor, men åpningen ble utsatt til 23. november på grunn av forlenget tilbudsfrist. Entreprenørenes tilbud har hatt vedståelsesfrist på 270 dager, det vil si at tilbudene ville stått ved lag til midten av august i år.

Den opprinnelige planen til kommunen og NVO-prosjektet var å tildele tunnelkontrakten i midten av desember, men dette ble skjøvet på flere ganger på grunn av at prisen på tilbudene var langt høyere enn VAV hadde anslått. Mens VAV anslo en kostnad på rundt 1,9 milliarder kroner, ligger de nye kalkylene på dette delprosjektet nær 3,4 milliarder.

Overskridelser og byrådsavgang

Som kjent ble det i mai klart at hele Vann- og avløpsetatens gigantprosjekt ble over fem milliarder dyrere enn planlagt. Byrådet vedtok onsdag at kostnadsrammen ble økt til 17,7 milliarder kroner for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Opposisjonen i bystyret mente byråd Lan Marie Berg burde informert om overskridelsene på et tidligere tidspunkt, og etter mistillitssaken mot henne i bystyret valgte byrådet i Oslo å gå av.

Skanska er allerede inne på vannforsyningsprosjektet for Oslo kommune. I vinter gikk startskuddet for entreprisen E8 forberedende arbeider og fjellarbeider for vannbehandlingsanlegget.

Også denne entreprisen har en høyere pris enn hva VAV anslo. Kvalitetssikringsrapporten fra Holte opererer nå med en kalkyle på 2,305 milliarder kroner, mens det i 2019 var anslått en pris på 1,471 milliarder.