Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten
Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Milliardsprekken i Oslos vannprosjekt: Skanska og Marti bekrefter tunneltilbud - vil ha rask avklaring

Byggeindustrien får bekreftet fra Skanska og Marti at de er blant entreprenørene som konkurrerer om å drive råvannstunnel for Vann- og avløpsetaten i Oslo. Men ingen av entreprenørene ønsker å kommentere prisnivå så lenge konkurransen pågår.

NY VANNFORSYNING OSLO

Bystyret i Oslo vedtok høsten 2019 å etablere en ny vannforsyning til Oslo. Prosjektet innebærer å bygge vanntunnel fra Holsfjorden til Oslo, med tilhørende renseanlegg på Huseby i Oslo.

Bystyret vedtok da en kostnadsramme for prosjektet på 12,5 milliarder kroner. Nå må kostnadsrammen økes til 17,7 milliarder kroner.

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere dette innen 1. januar 2028

Torsdag ble det kjent at byrådet må be om økt kostnadsrammen til 17,7 milliarder kroner for prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Det er 5,2 milliarder kroner mer enn tidligere vedtatt.

En av årsakene til den voldsomme sprekken er at prisen på å drive en 19,5 kilometer lang råvannstunnel mellom Oslo og Holsfjorden viser seg å være langt dyrere enn de 1,9 milliardene som VAV anslo ved utlysning.

Byggeindustrien har ved flere anledninger skrevet om at kontraktstildelingen for en av de store delprosjektene i NVO, råvannstunnelen, er blitt utsatt.

Vi spurte også i april VAV om kostnadsendringer var grunnen til utsettelsene.

Milliardkontrakten ble lyst ut i juni 2020.

Anbudsåpningen skulle opprinnelig vært 2. november i fjor, men åpningen ble utsatt til 23. november på grunn av forlenget tilbudsfrist.

Den opprinnelige planen til kommunen og NVO-prosjektet var å tildele tunnelkontrakten i midten av desember, men dette har blitt skjøvet på.

Entreprenørenes tilbud har vedståelsesfrist på 270 dager, det vil si at de står ved lag til midten av august i år.

Ifølge byrådet var prisene på utlyste kontrakter i prosjektet høsten 2020 betydelig høyere enn forventet.

– Markedet har endret seg. Vi ser at antallet tilgjengelige entreprenører i markedet holder seg lavt, samtidig som antallet store prosjekter øker. Slik vil det mest sannsynlig fortsette i årene framover. Grundige analyser viser at utviklingen har vært vanskelig å forutse, skrev VAV om kostnadsøkningen til Byggeindustrien torsdag.

Det samme forklarte ansvarlig byråd Lan Marie Berg i en epost til Byggeindustrien:

– En uforutsett og kraftig prisøkning i anleggsmarkedet vil dessverre føre til at kostnaden ved å bygge ny alternativ vannforsyning i Oslo blir høyere enn forutsatt. Dette bekreftes i en uavhengig rapport som byrådet har mottatt. For å unngå forsinkelser i dette viktige prosjektet for Oslos innbyggere, vil byrådet be bystyret om en ny kostnadsramme, kommenterte Berg.

Skanska og Marti har gitt tilbud

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska
Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska

Byggeindustrien har fredag spurt flere entreprenører om marekdssituasjonen i anleggsbransjen kan forklare den voldsomme sprekken.

Blant de vi har vært i kontakt med er Skanska og Marti, som begge bekrefter at de er blant entreprenørene har gitt tilbud på råvannstunnelen i NVO-prosjektet.

Byggeindustrien vet også at AF er blant tilbyderne sammen med en annen entreprenør, men AF ønsker ikke å kommentere disse opplysningene. Byggeindustrien har også opplysninger om yttereligere en tilbyder.

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, sier følgende om saken:

– Skanska ønsker ikke å kommentere spørsmålet om priser i dette prosjektet så lenge konkurransen pågår, men på generelt grunnlag registrerer vi dessverre at flere offentlige byggeprosjekt sprekker på sine kostnadsestimater noe som skaper en uforutsigbarhet rundt anskaffelsesprosesser og tidsrammer, sier Rød til Byggeindustrien.

– Når det er sagt registrerer vi at VAV i dette prosjektet synes å ha gjort en meget grundig jobb i å analysere dette som grunnlag for sin innstilling til byrådet om å øke styrings- og kostnadsrammen, og det må være bedre å be om økte og realistiske rammer i denne tidlige fasen av prosjektet enn å komme med store kostnadsoverskridelser i sluttfasen og da måtte be om mer penger, fortsetter Rød og legger til:

– Vi håper byrådet besørger en rask saksbehandling, slik at den pågående konkurransen kan konkluderes.

Marti: Beklagelig utsettelse

Byggeindustrien får også bekreftet fra administrerende direktør Åsmund Ellingsen i Marti at de har levert tilbud i konkurransen.

– Vi kan ikke kommentere prisnivå eller hvilke kostnadskalkyler som er gjort. Men jeg beklager jo veldig at tildelingen er utsatt. Jeg vil minne om at det ikke bare er hovedentreprenørene som venter på en avklaring, men også flere under- og sideentreprenører holder av ressurser. Derfor er det veldig uheldig med utsettelse for hele bransjen, og vi oppfordrer til en ryddig og rask avklaring, sier Martis administrerende direktør i Norge, Åsmund Ellingsen til Byggeindustrien.

LNS avsto

Frode Nilsen
Frode Nilsen

Mens Skanska og Marti bekrefter at de har gitt tilbud, valgte entreprenøren LNS å avstå fra å konkurrere områvannstunnelen.

Den nord-norske entreprenøren er en av få norske aktører som har TBM-erfaring fra nyere tid i Norge.

– Vi syntes prosjektet var altfor stort for oss, sier konsernsjef Frode Nilsen til Byggeindustrien.

Han mener sprekken som har fått opposisjonen i Oslo til å kreve sporenstreks høring er som forventet.

– Det mest overraskende er at politikerne er overrasket. Politikerne har gjort prosjektene så enormt store at konkurransen blir liten. Og når konkurransen går ned, så går prisene opp. Samtidig øker risikoen for entreprenør eksponentielt med prosjektets størrelse, den øker ikke lineært. Det gir seg utslag i pris. Derfor vil denne utviklingen bare fortsette så lenge politikerne gjør pakkene så store som de har gjort her, sier Frode Nilsen, som mener VAV burde ha spurt markedet om den optimale løsningen for prosjektet.

– Jeg synes det er rart at de ikke spør markedet, men at de lander på noe som er hugget i stein. Jeg mener de burde bedt markedet om å komme med den beste løsningen og da ville man også kunne utnyttet kreativiteten til entreprenørene bedre.

– Hva tenker du på da?

– Da tenker jeg på hvordan man kan gjøres best mulig for lavest mulig kostnad. Er det TBM, drill and blast eller andre løsninger som er gunstige for dette prosjektet? Bør det deles opp i flere parseller? Dette er spørsmål jeg mener markedet burde fått bidra med svarene på. I stedet har man låst seg til løsninger som veldig få norske aktører kan by på, mener Nilsen.

Pressemøte fredag

Byggeindustrien har spurt hvor stort spriket er mellom tilbudene og VAVs anslag på 1,9 milliarder kroner for råvannstunnelen. Prosjektdirektør Steinar Johannessen i Prosjekt ny vannforsyning Oslo svarer følgende i en e-post:

– Mens den interne evalueringen/ saksbehandlingen pågår unntas dokumentene offentlighet. Det er standard prosedyre i slike saker. Dette er ikke en ren priskonkurranse. Pris teller 40 prosent. Kvalitet og miljø teller 60 prosent. Når evalueringen er fullført, blir resultatet offentliggjort, skriver Johannennsen.

– Burde markedet, som Nilsen mener, vært spurt om løsning?

– Vi mener at dette er en del av prosjektet som er lite egnet til andre entrepriseformer, for eksempel samspillsentreprise, fordi mye av rammene er gitt fra før, og på grunn av prosjektets stramme tidsramme. Vi jobber imidlertid med å gjennomgå og vurdere hvilke kontraktsformer som vil være hensiktsmessige for de kommende entreprisene.

Denne artikkelen ble først publisert i forkant av pressekonferansen som byråd Lan Marie Berg gjennomførte fredag ettermiddag sammen med blant andre VAV-direktør Anna Maria Aursund og prosjektdirektør Steinar Johannessen. Denne saken ble oppdatert etter første publisering med kommentar fra VAV og prosjektet.