Hele byrådet i Oslo går av etter at et flertall i Oslo bystyre stemte for mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Her byrådsleder Raymond Johansen på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hele byrådet i Oslo går av etter at et flertall i Oslo bystyre stemte for mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Her byrådsleder Raymond Johansen på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Byrådet i Oslo går av etter mistillitsvedtak mot Lan Marie Berg (MDG)

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Det er klart etter en dramatisk votering i bystyret onsdag ettermiddag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål i saken og gjorde det klart at mistillit mot Berg ville bety hele byrådets avgang.

Da mistillitsvotumet var et faktum, fikk han ordet på nytt.

– Jeg konstaterer at det er et flertall i bystyret som nå har uttrykt mistillit mot byråd Lan Marie Berg. Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av, sa han.

Byrådet blir nå sittende som et rent forretningsministerium fram til et nytt byråd er på plass.

Milliardsprekk
Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

– Det er sterkt kritikkverdig, sa Camilla Wilhelmsen fra Frp.

Det var nettopp Frp som fremmet mistillitsforslaget mot Berg.

Forslaget fikk flertall da også FNB, Høyre, KrF, Venstre, Sp og Rødt stemte for.

Strid om informasjonsplikt
Berg har selv stått fast på at hun ikke kunne gi bystyret korrekt informasjon før alle steiner var snudd og etter at alle vann- og avløpsetatens beregninger og vurderinger var kvalitetssikret av noen utenfor kommunen.

Johansen fastholdt overfor bystyret at informasjonsplikten ikke er brutt i saken, og at Berg har ført kontroll med milliardprosjektet på en god måte.

– Etter min mening var det i utgangspunktet en riktig tilnærming fra byråden at informasjon om endringer i kostnadsestimatet burde gis når den er kvalitetssikret, sa Johansen da bystyret behandlet saken.

– Min konklusjon er at jeg har full tillit til Lan Marie Berg, sa han.

Sonderinger
Ordfører Marianne Borgen (SV) vil nå invitere alle gruppeledere i bystyret til samtaler for å undersøke grunnlaget for et nytt byråd.

– Kommuneloven pålegger meg et helt spesielt ansvar nå for å se til at vi kan få et nytt byråd, og at det kommer på plass så snart det er mulig, sa Borgen til bystyret da byrådets avgang var et faktum.

– Så jeg vil allerede i morgen invitere alle gruppelederne i bystyret, én etter én, for å drøfte med dem hvilket parlamentarisk grunnlag som nå er i bystyret, og hvordan vi kan sammen se hvordan vi kan løse den situasjonen som nå har oppstått.