Fylkesrådsleder i Akershus, Anette Marie Solli, fikk æren av å fyre av første salve. Til venstre er bas Jan Roar Lien fra Skanska. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen.
Fylkesrådsleder i Akershus, Anette Marie Solli, fikk æren av å fyre av første salve. Til venstre er bas Jan Roar Lien fra Skanska. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen.

Skanska fikk hjelp til å fyra av første salve: – Dette vil jeg gjøre igjen

Fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H) fikk æren av å trykke på knappen da Statens vegvesen og Skanska fyrte av første sprengningssalve for Gjønnestunnelen og Høviktunnelen ved E18 Vestkorridoren.

– Dette vil jeg gjøre igjen, utbrøt en fornøyd fylkesrådsleder da hun hadde fyrt av første salve.

Sprengningen markerte at en ny milepæl er nådd for E18 Vestkorridoren. Fra Strand er Skanska nå i gang med det som skal bli 470 meter av den nesten to kilometer lange Høviktunnelen for E18.

I tillegg vil de første 360 meterne av Gjønnestunnelen, som skal knytte sammen europaveien med Bekkestua-området, drives herfra, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Tunnelene vil spille en avgjørende rolle i å flytte store deler av E18-trafikken gjennom Høvik under bakken. Dette vil gi bedre trafikkflyt, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, redusere støy- og støvproblemer, og legge til rette for by- og stedsutviklingen i Høvik og langs ny E18, sier fylkesrådsleder Anette Marie Solli.

Gjønnestunnelen blir en del av fylkesveinettet, og Akershus fylkeskommune er sammen med Bærum kommune garantist for bompengelånet prosjektet delfinansieres med, opplyser Vegvesenet.

– Denne fylkesveiforbindelsen vil avlaste den interne trafikken i Bærum, noe som er helt nødvendig for å forbedre trafikkavviklingen, sier Solli.

Fra Ramstadsletta i vest er arbeidet med Høviktunnelen allerede godt i gang, der det nylig ble passert 1000 meter med tunnel. Nå starter arbeidet med tunnelen fra øst.

Høviktunnelen planlegges åpnet for trafikk i begge retninger i løpet av sommeren 2028. Vestgående løp i Høviktunnelen planlegges åpnet allerede våren 2027. Hele det nye anlegget skal stå klart i 2030, skriver Vegvesenet.