Oversiktsbilde over inngangen til Høviktunnelen. Foto: Odin Næss Haga / Statens vegvesen
Oversiktsbilde over inngangen til Høviktunnelen. Foto: Odin Næss Haga / Statens vegvesen

Markerte flere milepæler for Høviktunnelen på nye E18

Statens vegvesen og Skanska markerte onsdag at flere milepæler er nådd for Høviktunnelen på nye E18 mellom Ramstadsletta og Strand. 

Høviktunnelen vil utgjøre store deler av den rundt to kilometer lange strekningen på nye E18 mellom Ramstadsletta og Strand. Når tunnelen står ferdig, vil den ha to løp med tre felt i hver retning. Det vil flytte mye av trafikken på det som i dag er en av landets mest trafikkerte veistrekninger under bakken.

– Vi har god fremdrift, og arbeidet er i rute som planlagt. Dette er et prosjekt tett på både E18-trafikken og naboer, og jeg er veldig fornøyd med hvordan Skanska har klart å ivareta dette, sier Trond Øygarden, byggeleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Kake for flere milepæler

På onsdag passerte de 1.000 meter med tunnel i prosjektet, noe som ble feiret med kake. Samtidig markerte de flere milepæler, blant annet følgende:

  • 10.000 kubikk utstøpt betong
  • 50.000 tonn knust og utlagt frosikringslag
  • Markering av ferdigstilt vann- og avløpstrase fire.
Byggeleder Trond Øygarden (til venstre) serverer kake til tunnelbas Kjell Roar Skotheimsvik, bergsprenger Thomas Risting, og laster Jon Sverre Bjørnseth fra Skanska, som fyrte av milepælssalven. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen
Byggeleder Trond Øygarden (til venstre) serverer kake til tunnelbas Kjell Roar Skotheimsvik, bergsprenger Thomas Risting, og laster Jon Sverre Bjørnseth fra Skanska, som fyrte av milepælssalven. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen

For deler av strekningen er det ifølge meldingen ikke fjell å sprenge tunnel i. Der blir det støpt en helt ny betongtunnel. I tillegg trengs det betong til bunnplater, portal og vegger og broer.

– Vi er i gang med alle betongkonstruksjoner, og har nå passert 10.000 kubikkmeter med utstøpt betong, sier prosjektdirektør Eilev Lilleland hos Skanska.

Utstillingsvindu

20.000 kubikk med tunnelstein er blitt gjenbrukt som egenprodusert frostsikringslag i prosjektet. I tillegg til effektiv gjenbruk har det minimert behovet for transport av masser til- og fra anleggsområdet.

– E18 Vestkorridoren skal være et utstillingsvindu for klima og bærekraft innen veibygging. Der synes jeg Skanska har vært kreative, og funnet gode løsninger, forteller Øygarden.

Som del av prosjektet blir det i samarbeid med Bærum kommune oppgradert vann- og avløpsanlegg. Nå er første fase av dette arbeidet ferdig. Neste fase i Sandviksveien er nå startet opp og vil fortsette ut 2024.