Arkitekt: Bergersen Arkitekter AS.

Skanska bygger nye lokaler til Høgskolen i Sør-Trøndelag

Skanska har signert kontrakt med EC Dahls Eiendom AS om nybygging og rehabilitering ved Høgskolen i Sør-Trøndelags campus på Kalvskinnet i Trondheim. 

Kontrakten har en verdi på 300 millioner kroner.

Totalt 1500 studenter og 185 lærere skal få plass i de nye lokalene når byggeprosjektet er ferdig i desember 2017. Før den tid skal Skanska rive og rehabilitere 6650 kvm eksisterende bygningsmasse, og oppføre til sammen 7650 kvm nybygg. Nybyggene skal binde sammen de eksisterende byggene.

Det er Høgskolen i Sør-Trøndelag sin avdeling for lærer og tolkeutdanning som skal holde til i denne delen av Campus Kalvskinnet.

Arbeidene begynner i august 2015, og skal etter planen ferdigstilles i desember 2017. Kontrakten, som har en verdi av ca. 300 millioner kroner, bokføres i Skanskas ordrereserve for Q2 2015.