Skanska skal nå bygge et nytt skolebygg på Hitra. Ill. Henning Larsen Arkitekter
Skanska skal nå bygge et nytt skolebygg på Hitra. Ill. Henning Larsen Arkitekter

Skanska bygger ny skole på Hitra

Skanska har signert kontrakt med Hitra kommune om bygging av nye Fillan skole.

Nye Fillan skole er en samspillsentreprise hvor det skal oppføres ny barne- og ungdomsskole for 390 elever, med en kontraktssum på 236 millioner eksklusive merverdiavgift.

Det gamle skolebygget rives etter påske 2024, og den nye skolen bygges på samme tomt. Undervisningen vil skje i brakkeskole som rigges av UCO mens byggingen pågår. Ferdigstilling av skolebygget skjer til jul i 2025, mens utearbeidet blir komplettert i løpet av vår og sommer 2026.

– Vi takker for tilliten og ser frem til å realisere et viktig prosjekt for hele lokalsamfunnet på Hitra, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for Skanskas byggevirksomhet i Norge, i en pressemelding.

Den nye skolen ble vedtatt etter mange års engasjement blant innbyggerne på Hitra.

– Realiseringen av nye Fillan skole er det største økonomiske løftet Hitra kommmune har tatt, heter det videre i meldingen.

– Vi har et motivert team på oppgaven, som gleder seg til å ta prosjektet videre til gjennomføringsfasen, sier regiondirektør i Skanska, Trond Krogstadmo.

– Da markedet i Trondheim ble vanskelig, tok vi en strategisk beslutning om å gå bredere ut i distriktet for å hente mulige oppdrag. Skanska har ikke hatt aktivitet ute på øyene siden vi bygde kaier og fergeleier på 80-tallet, og Skanska har i tillegg bygget både Hitra- og Frøya-tunellene, sier Krogstadmo.