Ill. Snøhetta
Ill. Snøhetta

Skanska bygger Gullhaug Torg 2A til 415 millioner

Skanska har signert kontrakt med Avantor om å sette opp det 11.200 kvadratmeter store bygget i Nydalen i Oslo.

Om få uker settes spaden i jorden og det som i dag er en parkeringsplass på Gullhaug Torg vil gradvis erstattes med et bygg som skal romme boliger, kontor og serveringssteder. Prosjektet består av to tårn, ett på 18 etasjer og ett på syv, pluss kjeller. Det totale arealet er 11.200 kvadratmeter. Det gjennomføres som en totalentreprise med samspill, og kontrakten har en verdi på 415 millioner kroner. Kontrakten vil inngå i Skanskas ordrereserve for Norden i andre kvartal.

Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge. Foto: Skanska

Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge. Foto: Skanska

- Prosjektets skyhøye klima- og miljøambisjoner, kombinert med den spektakulære arkitekturen, gjør at bygget blir et landemerke i Oslo. Det er ett av de mest klimaambisiøse prosjektene som noen gang er bygget i hovedstaden vår, og vi tar i bruk en rekke nyskapende klima- og miljøløsninger. Dette er et komplekst prosjekt hvor vi får brukt den unike kompetansen vår på en veldig god måte. Vi er glade for at vi kan bidra til å realisere dette fantastiske prosjektet sammen med Avantor, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge, i en pressemelding.

Skanska har vært tungt involvert i prosjektet siden 2016, helt fra idéstadiet og gjennom hele samspillsfasen. Detaljprosjekteringen startet tilbake i 2018, men i 2019 ble prosjektet stanset i påvente av politisk godkjenning av ny reguleringsplan. Dette kom på plass for rundt ett år siden, og gjennom høsten og vinteren har teamet jobbet med detaljprosjektering og mobilisering. Nå som rammetillatelsen er på plass, er det klart for byggestart innen kort tid.

Skanska Teknikk har spilt en svært viktig rolle i utviklingen av prosjektet, og deres klima- og miljøkompetanse gjør at flere nye løsninger på miljø, energi og inneklima tas i bruk.

- Prosjektet har satset på forsking og utvikling, og parallelt med forprosjektet har det vært gjennomført flere forskningsprosjekter, der resultatene er lagt til grunn for mange av løsningene som er valgt, skriver Skanska i meldingen.

Jo Mortensen, konserndirektør for forretningsområdet Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling i Skanska Norge. Foto: SKanska

Jo Mortensen, konserndirektør for forretningsområdet Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling i Skanska Norge. Foto: SKanska

- I dette prosjektet har Skanska Teknikks spisskompetanse vært helt avgjørende. Her har vi drevet innovasjon samtidig som vi har utviklet prosjektet, og det er flott å se hvordan dette nybrottsarbeidet bidrar til å redusere klimafotavtrykket til bygget. Forhåpentligvis vil vi kunne benytte oss av disse løsningene i flere prosjekter i årene som kommer og styrke den grønne konkurransekraften vår ytterligere gjennom dette, sier konserndirektør for forretningsområdet Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling i Skanska Norge, Jo Mortensen.

Blant de nye løsningene er det særlig tre som utmerker seg. Bygget skal driftes uten behov for kjøpt energi til varme, ventilasjon eller kjøling. Energien til dette kommer fra en kombinasjon av solceller og Skanskas egenutviklede Low-Ex gulvvarmesystem, energibrønner og spesialbygde varmepumper.

Kontorlokalene i bygget skal ikke ha et mekanisk ventilasjonsanlegg, og det har ingen ventilasjonsaggregater eller -kanaler. Bygget ventileres ved at luft slippes inn og ut gjennom luker i fasaden som åpner og lukker seg i et samspill basert på temperatur og vindforhold.

- Dette fører til redusert energiforbruk, lavere kostnader og godt innemiljø. Dette konseptet ble utviklet gjennom FoU-prosjektet Naturligvis, hvor Gullhaug Torg var ett av tre pilotprosjekter i Skanska, og det blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig ventilasjon, melder entreprenøren.

Bygget er et FutureBuilt-forbildeprosjekt, og bygget skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent i forhold til et sammenlignbart, konvensjonelt bygg. Kontorlokalene skal videre sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent-nivå, mens boligene skal sertifiseres til BREEAM-NOR Very Good.

Det blir restaurant og serveringssteder i 1. og 2. etasje, mens 3. til 7. etasje blir kontorlokaler. De øvrige etasjene vil være leiligheter og på taket av de to tårnene vil det bygges felles takterrasser. Det er til sammen 41 leiligheter med varierende størrelse fra 45 til 142 kvadratmeter. Spaden settes i jorden nå i juni, og planen er at bygget skal overleveres sommeren 2023.

Ill. Snøhetta
Ill. Snøhetta