Ill. Jostein Rønsen Arkitekter AS/Oxivisuals

Skanska bygger for Ferd Eiendom i Asker

Skanska har signert en avtale med Hagaløkkveien 26 AS, eid av Ferd Eiendom AS, om byggingen av et kontorbygg med høye miljøambisjoner i Asker. Kontrakten har en verdi på 340 millioner kroner.

Asker Tek er en del av Kraglund kontorpark, et område Skanska og Ferd Eiendom sammen har utviklet tidligere. Asker Tek er byggetrinn tre på området, og vil bli nærmeste nabo til oljeserviceselskapet Aibel – også dette et kontorbygg tidligere utviklet av Skanska. Når det nye, 19.000m2 store kontorbygget står ferdig, vil det romme ca. 830 nye arbeidsplasser.

Høy miljøprofil
Bygget, som får energiklasse A, skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM Very Good, og jordvarme vil benyttes til oppvarming og kjøling. 

- Bygget vil bli moderne, med bruk av robuste materialer og fremtidsrettede tekniske løsninger. Det legges vekt på høy grad av fleksibilitet i bygget for å møte leietakeres behov, heter det i en  melding fra Skanska.

- Å få bruke den samlede kompetansen i Skanska til å utvikle et nytt kontorbygg for Ferd i Asker er spesielt hyggelig. Aibel-bygget i Hagaløkkveien, som vi realiserte her i 2012, var blant Skanskas første BREEAM-sertifiserte prosjekter. Nå ser vi på nytt frem til å overlevere et miljøbygg med BREEAM-sertifisering, sier Marius Tunstad, regiondirektør for Bygg Oslo fra Skanska.

- For Skanska Eiendomsutvikling har det vært spennende å følge prosjektet. Vi gjennomførte reguleringen av området i 2006, og har sammen med Ferd utviklet og gjennomført de to første byggetrinnene. I Asker Tek har vi bistått Ferd med leietakerforhandlinger, og vil i gjennomføringsfasen være Ferds prosjektleder, og holde i dialogen med entreprenør, leietakere og offentlige myndigheter, sier Lars Holm, prosjektsjef fra Skanska Eiendomsutvikling.

Høyteknologisk leietaker på plass
Ferd Eiendom er svært fornøyde med at teknologiselskapet Indra Navia blir leietakere i bygget.

- Å lande en viktig kontrakt med leietaker Indra Navia beror på effektive og fleksible samarbeidspartnere. Skanska var en slik viktig samarbeidspartner i prosessen frem til signering, og vi ser med glede på å videreutvikle eiendommen i lag, sier prosjektsjef Thorbjørn Barrett Sele fra Ferd Eiendom.

Kontrakten, som skal løses som en totalentreprise, har en verdi på 340 millioner kroner eks. mva., og vil bokføres i Skanska Norges ordrereserve for Q4 2015. Arbeidene vil begynne i februar 2016, og bygget skal etter planen stå ferdig i desember 2017.

Bygget er tegnet av Jostein Rønsen Arkitekter AS og Interiørarkitekt er Anne R. Flåte AS.