Foto: NTNU/Byggutengrenser

Skall i mur og betong for arkitektstudenter ved NTNU

Byggutengrenser fortsetter det tette samarbeidet med NTNU og har også høsten 2017 organisert opplæring for arkitektstudentene på Gløshaugen. 

I samarbeid med mur- og betongbedrifter i Trøndelag har rundt 60 studenter fått muligheten til å lære mer om bruk av disse materialene. Gjennom den praktiske byggeprosessen har de fått innblikk i både håndverket og hvordan industriproduksjon utføres. 

Praksisperioden var en forlenget uke fra 22-29. september og som startet med undervisning i to dager. Deretter dro studentene i grupper ut til praktisk arbeid i bedrifter som produserer eller leverer mur og betong til byggebransjen.

Gjennomgangstemaet for oppgaven har vært bygging av skallkonstruksjoner. De skulle få erfaring fra hvordan ulike materialer og produksjonsmetoder kan benyttes for å bygge et skall, dvs. krumme eller dobbeltkrumme konstruktive flater som er svært materialeffektive. Slike skallkonstruksjoner finner man i ulike anvendelsesområder fra bygging av store konstruksjoner offshore, i portaler og i naturens egne skall i planter og for dyr. Skallkonstruksjoner bærer store laster med lite materialforbruk og er på denne måten også effektive miljøtiltak i byggebransjen. Dette var en stor utfordring for arkitektstudentene som gikk til oppgaven med stor iver.

De skulle mure eller støpe konstruksjoner på ca 2 kvm og oppgaven skulle være i målestokk 1:1 eller 1:2. Hver gruppe måtte i forkant ha diskutert og skissert det de skulle mure eller støpe. Bedriftene har ulike rammebetingelser og ulik tilgang på materialer. Det var derfor viktig at hver gruppe var i dialog med sin aktuelle bedrift i planleggingen av oppgaven.
Hver studentgruppe skulle jobbe bevisst i forhold til uttrykk, tekstur, transparens, farge og overflate.

Mulig etterbruk av produktene var også et spørsmål de måtte ta med seg inn i oppgaveløsningen.
Hele prosessen skulle dokumenteres ved bruk av foto, video og tekst. 

De bedriftene som deltar i samarbeidet med NTNU sammen med Byggutengrenser er:

NorBetong, Trondheim

Unicon, Trondheim

Contiga, Stjørdal

Overhalla Betongbygg, Overhalla

Wienerberger, Trondheim

BMC, Trondheim

Leca/Weber, Trondheim

NTNU

Praksisuken var tilrettelagt av Byggutengrenser med solide bidrag fra Ina Samdal og August Schmidt ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU