Julia Obrovac, avdelingsleder for Samferdsel og Infrastruktur i WSP Norge. Foto: WSP

Skal utvikle en ny metodikk for bruk av maskinlæring på stordata

Jernbanedirektoratet har valgt WSP til å utvikle en ny metodikk for bruk av maskinlæring på stordata.

– Metodikken skal brukes for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om fremtidens reisevaner, heter det i en pressemelding.

Oppdraget ledes av WSP Norge støttet av WSPs globale kompetanse innen jernbane, transportanalyse og kunstig intelligens.

Jernbanedirektoratet skal opparbeide et kunnskapsgrunnlag for hvilke trender og drivkrefter som kan påvirke fremtidens jernbane frem mot 2050.

– WSPs oppdrag er å indentifisere disse faktorene, og utvikle en metodikk for hvordan dette kan overvåkes systematisk og kontinuerlig ved bruk av stordata og maskinlæring. Det skal lages et system for å hente inn en stor mengde data, for deretter å benytte kunstig intelligens til å tolke dataene.

– Dette er et skikkelig spennende oppdrag. Det blir inspirerende å jobbe med Jernbanedirektoratet, som ligger langt fremme på dette feltet. Å tenke trender og scenarier langt frem i tid er en bærende tankegang i WSPs arbeid med samfunnsutvikling. Derfor er vi ekstra glad for å kunne bidra med å utvikle metodikk som kan hjelpe Jernbanedirektoratet i arbeidet med Nasjonal transportplan og strategier for fremtiden, sier Julia Obrovac, avdelingsleder for Samferdsel og Infrastruktur i WSP Norge, i meldingen.