Sju av ti sier nei til EU

Sju av ti spurte sier nei til at Norge skal bli EU-medlem, ifølge en måling Respons har laget for Aftenposten.

Mai-målingen viser at 71 prosent sier nei til EU. 29 prosent sier ja. Tallene er nærmest uendret siden mai i fjor, da 70 prosent sa nei og 30 prosent sa ja.

Ser man på alle velgerne, fordeler tallene seg slik: 62 prosent sier nei til EU, 25 prosent sier ja, mens 12 prosent er usikre på om Norge skal bli EU-medlem.

Målingen har en feilmargin på mellom 2 og 3 prosentpoeng.

Fordelt på partipreferanser viser det seg at det nå er flertall mot medlemskap blant Høyres velgere. 59 prosent av Høyre-velgerne som har gjort seg opp en mening om EU, sier nei, mens 41 prosent sier ja til EU.

Blant de andre partiene er ja-oppslutningen høyest blant dem som stemmer på Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet, med rundt 35 prosent. Blant dem som stemmer på Senterpartiet og Rødt er nei-andelen på 100 prosent. Blant Sosialistisk Venstrepartis velgere svarer 98 prosent nei til EU.