Generalsekretær Lasse Heimdal (til venstre) i Norsk Friluftsliv sammen med daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen ved Sognsvann i Oslo i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sju av ti er imot økt bygging i strandsonen

Bare 7 prosent av de spurte ønsker å åpne for mer utbygging i strandsonen enn i dag, ifølge en undersøkelse utført for Norsk Friluftsliv.

Undersøkelsen , som er gjennomført av Ipsos, er gjort i forbindelse med forslaget som kan gjøre det enklere å få dispensasjon for det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

I undersøkelsen svarer 49 prosent at utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

– Undersøkelsen viser at regjeringens forslag om å mykne opp regelverket er i utakt med befolkningens ønsker, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.