Statsrådene Vidar Helgesen og Jan Tore Sanner under lanseringen av sjekkhuset.no. Foto: Mijødirektoratet

Sjekk om huset ditt tåler klimaendringene

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi store fukt- og råteskader. Kampanjen Sjekkhuset.no som ble lansert tirsdag, gir råd og tips til hvordan folk kan forebygge skader.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet, (DiBK), står bak kampanjen Sjekkhuset.no. På denne nettsiden presenteres 34 råd og tips til hvordan du som huseier kan forebygge klimaskader på huset.

– Vi vet at folk ikke har så mye kunnskap om hvordan de best kan sikre seg mot skader som klimaendringene kan påføre boligen. Vi tror kampanjen vil være nyttig for veldig mange hus- og hytteeiere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Rådene og informasjonen gjelder tiltak på alt fra yttertak og vegger, til dører, vinduer, kjellere og loft. Også hagen er viktig å klimatilpasse slik at nedbøren trenger ned i bakken eller renner vekk fra huset, og ikke inn i kjellere eller over til naboen.

– Det er mange enkle tiltak folk kan gjøre selv. Gjennom kampanjen ønsker vi å gi en starthjelp til å komme i gang, samtidig som vi får fram at klimaendringene vil påvirke oss alle i hverdagen, sier Hambro.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på lanseringen av kampanjen tirsdag. Statsrådene var med på en befaring i et hus i Oslo for å se hvordan folk kan ta en enkel klimasjekk av huset og hagen.

– Klimaendringene er her allerede, blant annet med mer og kraftigere regn. Denne utviklingen fortsetter selv om verden lykkes med å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Alle har ansvar for å tilpasse seg klimaendringene . Som huseier må du passe på din egen eiendom, og kampanjen Sjekkhuset.no er en nyttig starthjelp for å komme i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet laget rapporten "Kunnskapsgrunnlag- Klimatilpasning av hus, hytte og hage". De faglige rådene fra Sintef om hvordan folk bør sjekke huset og gjøre forebyggende tiltak, gjelder for eksisterende boliger.

– Nye boliger og andre bygg som blir reist i dag, er klare til å møte klimautfordringene. Det har vi sørget for gjennom plan- og bygningsloven. For hus som allerede er bygget, må vi - som eiere - ta ansvar. Vi må sette husene i stand til å tåle et villere og våtere klima, uten at byggene tar skade av det, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sjekk kampanjens nettside: http://www.klimatilpasning.no/sjekk-huset/