Sivilarkitekt Gudmund Stokke ny president i NAL

Sivilarkitekt MNAL Gudmund Stokke (53) er valgt til president i Norske Arkitekters Landsforbund; NAL, for en periode på 3 år fra 1. januar 2003.

Den nye presidenten har diplomeksamen som arkitekt fra Manchester i 1973. Han driver egen praksis, som en av grunnleggerne og eierne av Narud-Stokke-Wiig Arkitekter & Planleggere AS, Oslo. Dessuten er han faglig leder av Aviaplan AS, der han har ledet arbeidet med planleggingen av den nye hovedflyplassen på Gardermoen, og han er faglig rådgiver i FRISK Arkitekter AS som står for prosjekteringen av det nye regionsykehuset i Trondheim. Gudmund Stokke har allsidig erfaring som praktiserende arkitekt, prosjekteringsleder og planlegger innen ulike virksomhetsområder som samferdsel, boliger, helsesektoren, industri, kontor- og forretningsbygg, rehabilitering samt by- og reguleringsplanlegging. Gjennom sin praksis har Gudmund Stokke deltatt i en rekke arkitektkonkurranser, hvorav flere med 1. premie. Han har også hatt oppdrag som jurymedlem i arkitektkonkurranser og har vært benyttet som gjesteforeleser ved arkitektskoler og faglige arrangementer i inn- og utland. Den nye NAL-presidenten har hatt ulike verv i bransje- og fagsammenheng og har i de siste 3 årene vært leder av NALs råd for etterutdanning av arkitekter. I tillegg til presidenten har det nye landsstyret i NAL følgende sammensetning: Visepresident: Netten Østberg, Oslo, daglig leder i DARK Arkitekter AS Visepresident: Odd Einar Svingen, Trondheim, egen praksis, Svingen Arkitekter AS Øvrige styre- medlemmer: Thorvald Bernhardt, Tønsberg, egen praksis, AS Kristiansen og Bernhardt, Arkitekter MNAL NPA Nina Kielland, Trondheim, ansatt, Per Knudsen Arkitektkontor AS, Frederica Miller, Nesodden, egen praksis, GAIA-Oslo Kristine Røiri, Tromsø, ansatt, Tromsø kommune, byutvikling og plan Trine Sylten, Stavanger, ansatt, Asplan Viak NAL har 3.100 sivilarkitekter som medlemmer. Av yrkesaktive medlemmer driver 45 % egen praksis, 40% er privat ansatt mens 15 % er offentlig ansatt. I tillegg kommer 450 studentmedlemmer. NAL har 14 lokale arkitektforeninger og har som formål å virke for byggekunstens utvikling fremme av god arkitektur og ivaretakelse av standens interesser. Forbundet utgir tidsskriftene Arkitektnytt og Byggekunst, har et godt utbygget fagbibliotek og driver en omfattende etterutdanning