- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for SINTEF Community, sier Siri Hunnes Blakstad. Foto: SINTEF

Siri Hunnes Blakstad ny konserndirektør i SINTEF Community

SINTEF har ansatt Siri Hunnes Blakstad (51) som ny konserndirektør i SINTEF Community etter Hanne Rønneberg.

Hunnes Blakstad er sivilarkitekt med doktorgrad innen arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning og har lang erfaring, både fra næringslivet og forskning.

Hun har tidligere vært forskningssjef og seniorforsker i SINTEF. Hun har også jobbet som professor ved NTNU og divisjonsleder leder for rådgivere i ÅF, Reinertsen og arkitektkontoret tegn_3. I tillegg har hun jobbet med utvikling eiendom for Telenor. Siri Hunnes Blakstad kom tilbake til SINTEF i 2018 for å lede en større konsernsatsing, blant annet rettet mot digitalisering av bygg og anlegg. Hun har i dag en professor 2-stilling ved NTNU.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

- Jeg er veldig glad for at Siri har takket ja til å lede SINTEF Community.  Fremtidens smarte, grønne, klimarobuste og innovative samfunn utvikles i stor grad basert på forskning og innovasjon innen bygg, anlegg, transport og samfunnsøkonomi, som er hovedområdene SINTEF Community arbeider med, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en en pressemelding.

- Siris brede erfaring og gode resultater som akademiker, næringslivsleder og lagbygger internt mellom SINTEFs ulike institutter, vil styrke konsernledelsens og SINTEF Communitys evne til å bidra til et mer bærekraftig og konkurransedyktig samfunn, påpeker hun.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for SINTEF Community. Vi ser at våre næringer; bygg, anlegg og transport, har et stort behov for omstilling i forhold til digitalisering og bærekraft. Det er viktige satsinger i gang for dette i næringen og her skal vi i SINTEF Community være en kunnskaps- og innovasjonsaktør. Gode omgivelser former våre liv og vårt samfunn, sier Siri Hunnes Blakstad.

Hanne Rønneberg

Nåværende konserndirektør Hanne Rønneberg fortsetter i SINTEF med andre oppgaver.

- Hanne Rønneberg har ledet instituttet med stødig hånd i ti år og ønsker nå avløsning. I denne perioden har instituttet gått gjennom en transformasjon fra å være et rent bransjeinstitutt til å omfatte større deler av samfunnsutviklingen. Under Hannes ledelse har instituttet levert svært gode resultater. Hun fortsetter i SINTEF med andre oppgaver, blant annet gjennom vårt engasjement i Oslo Science City. Med Hannes store nettverk i byggenæringen vil hun også være en ressurs for ny instituttledelse, understreker Bech Gjørv.

Siri Hunnes Blakstad tiltrer 1. februar 2020, og trer samtidig inn i SINTEFs konsernledelse.