ZEB Flexible Lab i Trondheim. Illustrasjon: LINK arkitektur

SINTEF, Veidekke og LINK bygger verdens mest bærekraftige bygg

Nullutslippslaboratoriet ZEB Flexible Lab i Trondheim skal bli verdens mest bærekraftige bygg med dokumentert klimaregnskap.

Det skriver LINK Arkitektur i en pressemelding torsdag.

ZEB Flexible Lab1 i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.

Bygget skal ifølge planene ferdigstilles i løpet av året.

ZEB-COM

LINK arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å være energirådgiver med ansvar for klimaregnskapet og energikonsept i og for forprosjektet i bygget. LINK har også bidratt med forslag til design av ventilasjonsprinsippene i bygget, skriver arkitektkontoret i pressemeldingen.

ZEB Flexible Lab skal tilfredsstille krav for ZEB-COM bygg, som betyr at CO2 utslipp fra produksjon, transport, byggeplass, oppføring av bygg og drift, over en 60 års periode skal kompenseres av energiproduksjon på bygget.

Bygningen får sitt eget energiforsyningssystem, og blir koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget utføres via et eget bygningskontrollsystem. Bruk av kunstig intelligens gjør det mulig å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklima-data. Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder, for eksempel varmegjenvinning fra service og utendørs luft.

Bygget for energi

Bygget har et beregnet levert energibruk på 38.5 kilowattimer per kvadratmeter bruttoareal per år. Solceller leverer en årlig energiproduksjon på 89 kilowattimer per kvadratmeter bruttoareal per år, og over en 60 års periode vil produksjonen fra solceller kompensere utslipp fra oppførelse, materialer og drift av bygget.

Det nye laboratoriet skal være en «Living Lab» hvor forskningen skal gi svar på hva som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsarbeidsforhold i en ZEB-bygning. Dette innebærer fleksibilitet i arealutformingen og muligheter for endringer av arbeidsplassinndeling, blant annet innervegger som enkelt kan flyttes og demonteres. Arkitektoniske kvaliteter og planløsninger som bidrar til å opprettholde god produktivitet, brukskvalitet og trivsel også i utradisjonelt utformede arbeidsplassområder er viktige parametere som er vektlagt, skriver LINK i pressemeldingen.

Bygget blir 1.800 kvadratmeter over fire etasjer, og er utført med massivtrekonstruksjoner i en fleksibelt «grid». Formen er, ifølge pressemeldingen, inspirert av formen på silisiumkrystaller, som solcellepaneler produserer energi fra. Byggets fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon.