Vinterstøping med VIP-elementer på kaia ved Hotel Richard With i Stokmarknes. Foto: Tommy Holan/Betong & EntreprenørTil tross for kraftig snøfall gjennom natten før støp smeltet VIP-elementene snøen, også oppå tildekkingen. Foto: Megan O'SadnickINfrarødt kamera viser varmeeffekten. Foto: Megan O'Sadnick

SINTEF-støttet utviklingsprosjekt bruker betongdekkene til oppvarming

Forskere i SINTEF har bistått gründerbedriften Betong & Entreprenør AS i å utvikle plattendekker hvor væskeførende varmerør i elementet bidrar til oppvarming av bygg under produksjon.

Det skriver SINTEF i en pressemelding tirsdag.

Produktet kalles VIP-element, og ved hjelp av rørene i elementene, skal betongen levere varme til bygget i byggeperioden, og dermed erstatte andre midlertidige oppvarmingsløsninger under bygging. Elementene kan også fungere som varmekilde gjennom hele byggets levetid, skriver SINTEF.

Opprinnelig skulle energien til varmerørene komme fra dieseldrevne varmesystemer, men nye nasjonale forskrifter forbyr fossilbaserte brenselssystemer for bygninger i byggeperioden etter januar 2022.

– Vi har utforsket grønne varmekilder, og funnet ut at VIP-systemet potensielt kan kombineres godt med varmesystemer drevet av biodiesel, hydrogen og ammoniakk, samt elektriske varmesystemer som varmepumper og fjernvarme, sier Betong & Entreprenørs prosjektleder Tommy Holan i pressemeldingen.

Ifølge utviklerne kan det nye systemet både bedre kvaliteten på betongen og redusere herdetiden.

Første storskala produksjonstest ble gjort i samarbeid med PEAB Bjørn Bygg på kaia til Hotel Richard With i Stokmarknes i januar. Kretsene som ble realisert i dette prosjektet, var, ifølge pressemeldingen, strukket til det maksimale, med en utetemperatur på rundt 0 grader celsius.

SINTEF skriver i meldingen at testen viser at systemet er dobbelt så effektivt som tilsvarende bruk av overflatelagt væskebåren varme.

Bruken av VIP-elementer på kaia til Hotel Richard With resulterte, ifølge meldingen, i betong av høy kvalitet uten tegn på riss, og med kort herdetid de klimatiske forholdene tatt i betraktning.

– Framover vil det også være potensial for videreutvikling av systemet, blant annet med prefabrikkerte vegger og bjelker, forteller SINTEF-forsker Isak Langås.