Fremtidige mobilitetsløsninger blir et høyaktuelt tema på Arendalsuka 2019. Illustrasjon: SINTEF

SINTEF-seminar om fremtidens mobilitet på Arendalsuka

SINTEF arrangerer seminar på Arendalsuka om hva som må endres i transportsektoren er nødvendig for å nå klima- og bærekraftmål

På seminaret Teknologi for fremtidens mobilitet på MS Sandnes 13. august kl. 14–15.15 vil du få høre hvilke råd ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem har gitt samferdselsministeren.

– I tillegg ønsker vi å vise hvordan transportsektoren gjennom Transport21 samarbeider for å identifisere områder der vi trenger mer forskning, utvikling og innovasjon, sier spesialrådgiver og leder for SINTEFs konsernsatsing på mobilitet, Beate Kvamstad-Lervold i en pressemelding.

Regionreformen har ført til nye samferdselsoppgaver for fylkene. På seminaret får vi også høre hvilke utfordringer Trøndelag fylkeskommune ser i dette og hvordan de kan være med å bidra til å finne gode løsninger.

SINTEF og NTNU har utviklet en kunnskapspakke for godstransport, som vil presenteres på seminaret.