I næringsbygninger for utleie der man ønsker større fleksibilitet, eller i bygninger der driftsstans kan ha store konsekvenser, er god tilgang til sjakta særlig viktig. I slike bygninger anbefaler SINTEF at man har full tilgang til rørene med tilhørende rørkoblinger og ventiler gjennom en dør. Illustrasjonsbilde: SINTEF

SINTEF: Byggforskserien gir råd om prosjektering av sjakter

En ny anvisning i Byggforskserien gir anbefalinger for planlegging og prosjektering av sjakter med vann- og avløpsinstallasjoner.

Sjakter må planlegges tidlig i prosjekteringsfasen, samtidig som man avgjør plassbehov for, og plassering av tekniske installasjoner i og i tilknytning til sjakta. Behovet for sjakter må vurderes allerede i programmeringsfasen, heter det i pressemelding på SINTEFs nettsider.

Byggdetaljer «553.002 Sjakt med vann- og avløpsinstallasjoner» gir råd om planlegging og prosjektering av sjakter med vann- og avløpsinstallasjoner for å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Med vanninstallasjon menes her avløpsrør og vannrør for fordeling av varmt og kaldt forbruksvann i bygningen. Anvisningen retter seg i hovedsak mot arkitekter, byggherrer og rådgivere.

– Bransjen har i lang tid etterspurt en anvisning om sjakter. Vi håper anvisningen kan gi en oversikt over hvilke krav som gjelder for vann- og avløpsinstallasjoner, slik at kravene blir tatt hensyn til tidlig i prosjekteringen, sier rådgiver Sondre Aasbø i SINTEF i en pressemelding.